• 1

  • 2

  • Jaunais_korpuss4

  • 4

Partikas paku sortimets par janvārī

Paku sortimentu skatīt šeit>>

Informējam, ka no 20.01.2021. ģimnāzija sāks izdalīt skolēniem pārtikas pakas, par laiku, kad skolēni mācījās attālināti. 

 

Lūdzam skolēnus vai vecākus ierasties pēc pārtikas pakām pēc grafika. Pakas tiks izdalītas vecajā ēkā, avārijas ieeja pagalmā, kur priekšā stāvvieta,baseins pa kreisi  (orientieris - ir skolas autobuss).Pakas tiek izsniegtas skolas ēdnīcā . Informācija uz durvīm.

20.01.2021.-5.a,b,c,d,e-14:00-19:00
20.01.2021.-6.a,b,c,d,e-14:00-19:00
20.01.2021 - 7.A,B.C.D.E -14:00-19:00
21.01.2021- 8.A.B.C.D.E - 14:00 - 19:00
21.01.2021.- 9.A.B.C.D.E- 14:00-19:00
21.01.2021.-10.A.B.C- 14:00-19:00
22.01.2021.-11A.B.C,12A.B.C.-14:00-19:00

 

Panākumi

Mūsu skola 2020./2021. mācību gada I semestrī ir kļuvusi par vienu no TOP 10 aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! 

Apsveicam konkursa laureātu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konkurss – reklāmas projekts Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 jaunās aplikācijas popularizēšanai.

3.vieta - Aleks Pomerancs (9.a klase)

Izsakām pateicību Irēnai Kravalei par sagatavošanu konkursam!

Skolēnu panākumi!

Sirsnīgi sveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām)
37.valsts olimpiādes II kārtas uzvarētāju!

3. vieta – Viktorija Prikule (8.c klase)

Pateicamies skolotājai Irēnai Kravalei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Informācija

Informēju, ka ar Rīgas domes 16.12.2020 lēmumu Nr.202 ir apstiprināta Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” vienošanās, kas paredz no 01.01.2021. Skolēna e-karte vairs netiks izmantota brīvpusdienu uzskaitei.

Rīgas karte informē “e-maciņa” lietotājus, kas kā lietotāji ir reģistrēti vietnē https://skolas.rigaskarte.lv/, ka no 01.01.2021. “e-maciņa” darbība tiek pārtraukta un līdz 31.01.2021. Rīgas karte atgriež Skolēna e kartē esošo naudas līdzekļu atlikumu vietnes https://skolas.rigaskarte.lv/ reģistrētajam  lietotājam.

Informējam!

Pamatojoties uz grozījumiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija informē, ka no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 11.janvārim sporta komplekss slēgts!

    Administrācija

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.