• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Iestājpārbaudījums vidusskolā

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam", kā arī skolu tīmekļa vietnēs. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Sīkāk par šo informāciju var lasīt šeit

Informācija sporta kompleksa apmeklētājiem

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas sporta kompleksa peldbaseins saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 13.martā apturēja sporta kompleksa darbību līdz ārkārtējās situācijas beigām.

No 13.05.2020. saskaņā ar RD IKSD iekšējās kārtības noteikumiem Nr. DIKS-20-10-nts, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija nevar nodrošināt noteikumos noteiktās prasības, tāpēc Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas peldbaseins savu darbību neatsāks 2019./2020 mācību gada peldēšanas sezonā līdz brīdim, kad tas būs iespējams.

Sporta komplekss papildus informē, ka iegādātos abonementus, kas bija spēkā uz 2020.gada 13.martu, varēs izmantot divu mēnešu laikā no peldsezonas atklāšanas laika 2020./2021.mācību gadā (atvēršanas datums tiks precizēts).

Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 26803973 vai 67405529.

Administrācija

Informācija topošiem 10.klašu skolēniem

Video prezentācija par kursu komplektiem:

Piedāvājam iepazīties ar mūsu ģimnāzijas kursu komplektiem:

1. Iesniegumu uz 10.klasi var uzrakstīt jau tagad un elektroniski nosūtīt uz skolas e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar tēmas nosaukumu "Iesniegums uz 10.klasi". Iesnieguma paraugs šeit>>

2. Iestājpārbaudījums notiks 2020.gada 15.jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv

3. Dokumentu pieņemšana 10.klasē notiks 2020.gada 26. jūnijā un 29.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Topošā (2020./2021. mācību gada) pirmklasnieka vecākiem

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktores
Svetlanas Semenko
video prezentācija par pirmo klašu skolēnu komplektēšanu 2020./2021.m.g.

Cienījamie vecāki!

Ja Jūs esat topošā (2020./2021. mācību gada) pirmklasnieka vecāki, saskaņā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 2019. gada 1.marta noteikumiem Nr. GZO-19-3-nts “Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība bērnu uzņemšanai 1. klasē” un sakarā ar COVID-19 infekcijas uzliesmojumu un valstī izsludināto ārkārtas situāciju, bērnu reģistrācija Ģimnāzijā notiek elektroniski.

Iesnieguma paraugs: skatīt šeit (Word formātā)

Ja Jūs bijāt pretendentu sarakstā, bet izvēlējat citu skolu, nepieciešams vecāku iesniegums par atskaitīšanu no 1.klases pretendentu saraksta. Iesnieguma paraugs atskaitīšanaiskatīt šeit (Word formātā)

Nosūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai atnest uz skolu un atstāt pie dežuranta, pārējus dokumentus var atnest vēlāk.

 

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.