• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Aizvadīta Metodiskā diena

 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.10
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.11
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.12
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13 (1)
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13 (2)
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.13
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 11.42.14
 • WhatsApp Image 2018-11-20 at 14.41.28

2018.gada 14. novembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika viens no tradicionāliem ģimnāzijas pasākumiem – Metodiskā diena, kurā pedagogiem bija iespēja vērot kolēģu mācību stundas un iesaistīties to izvērtējumā. Šajā pasākumā aktualizējām mācīšanās vadīšanas jautājumus dažādos aspektos bilingvālajā mācību procesā un projektā “Skola 2030” apgūto kompetenču pieejas metožu izmantošanā mācību stundās, akcentējot sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un komunicēšanu ar skolēniem katrā stundā, un arī atgriezeniskās saites par apgūto gūšanu un sniegšanu skolēniem. 

Pedagogiem bija iespējams vērot četras atklātās stundas un piedalīties to izvērtējumā, kas mudināja pedagogus reflektēt par kvalitatīvu mācību stundu sagatavošanas procesu. Mācību stundas vadīja skolotājas N.Minajeva, M.Škutāne, J.Mironova, Ļ.Volkova, izvērtējumu organizēja N.Mihailova, I.Hitrova, O.Sheremet, N.Popova.

Metodiskajā dienā atklāto stundu vērošanā ģimnāzijas skolotajiem pievienojās 42 pedagogi no septiņpadsmit dažādām Rīgas skolām un pārstāvji no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta.

Dzirdētais un redzētais rosināja aizdomāties par skolotāja darba mērķtiecīgumu bilingvālas mācību stundas sagatavošanā, plānojot gan valodas lietojumu stundā, gan domājot par skolēnam sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistot viņus jēgpilnu uzdevumu veikšanā un gūstot atgriezenisko saikni par paveikto.
Lai arī turpmāk mums izdodas būt radošiem, motivētiem un atvērtiem pieņemt jauno un lai iegūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!

Direktores vietniece izglītības joma Liene Juhņevska 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.