• 1

  • 2

  • Jaunais_korpuss4

  • 4

Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika.