• 1

  • 2

  • Jaunais_korpuss4

  • 4

Informācija vecākiem un skolēniem par tiešsaistes stundu organizēšanu

Palīgmateriāli un instrukcijas par programmas Microsoft Teams lietošanu un instalēšanu (tiešsaistes stundām):

Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika.