Virtuālā bibliotēka

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotēkas elektroniskais katalogs:

http://biblioteka.riimc.lv/Alise/lv/27/home.aspx

Enciklopēdijas, vārdnīcas:

Periodika elektroniski:

Noderīgi:

Informāciju portāli:

Krievijas bibliotēkas:

Citi informācijas meklētāji:

https://www.yahoo.com/
http://www.webcrawler.com/
https://www.mamma.com/
http://www.metacrawler.com/

Izglītības un karjeras iespējas

http://www.niid.lv/ - nacionālā izglītības iespēju datubāze. Datubāze apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas.

http://www.profesijupasaule.lv/lv/news - Informācija p ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem. Intervijas ar profesiju pārstāvjiem, attēlu galerijas.

http://viaa.gov.lv//lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/euroguidance/ - Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls.

http://jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk - atbildes uz Taviem jautājumiem par un ap Eiropu!

http://www.europass.lv/ - Europass tev palīdzēs sastādīt nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami studijām un darbam gan Latvijā, gan citviet Eiropā.

http://www.prakse.lv/ - karjeras testi, vakances, prakses, profesijas, studijas.

http://www.nva.gov.lv/  - karjeras pakalpojumi