Vizuālās mākslas studija (5.-12.kl.)

Olga Lukaševiča – māksliniece, mākslas skolotāja.

Skolotāja vairāk kā 15 gadus ģimnāzijā vada Vizuālās mākslas studiju. Olga Lukaševiča strādā ar 5.-12.klašu skolēniem, attīsta viņos mākslinieciskās spējas un māca viņus caur krāsu prizmu ieraudzīt pasauli.
Nodarbības studijā attīsta bērnos nestandarta domāšanu, estētisko gaumi, māca rast oriģinālu pieeju dažādu problēmu risināšanā. Citiem vārdiem sakot, attīsta skolēna individualitāti, palīdz atrast savu īpašo māksliniecisko rokrakstu.

Studijas nodarbībās skolēni apgūst tēlotājmākslas pamatus:

  • Dažādu priekšmetu zīmēšanu no dabas;
  • Eksperimentēšanu par skolotāja uzdoto tēmu;
  • Iepazīt savu fantāzijas pasauli;
  • Iepazīstas ar dažādiem māksliniekiem, viņu mākslas darbiem, tēlniecības un lietišķās mākslas darbiem;
  • Piedalās skolas un pilsētas izstādēs, kurās salīdzināt savus darbus ar citu skolēnu darbiem. Tas veicina centību un rosina celt savu meistarību.