Skolas vadība

Direktore
Svetlana Semenko
t. 67405913

Direktores vietniece
izglītības jomā
(10. - 12. klasēs)
Natālija Kovaļova
Pirmdien 14.30 - 16.00
Ceturtdien- 16.30 - 17.00
t. 67405912

Direktores vietniece
izglītības jomā
(8.9.klasēs)
Marina Guseva
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien- 9.00 - 10.00
t. 67405912

Sekretāre
Larisa Postanogova
t. 67405956

Direktores vietniece
izglītības jomā
(5.-7. klasēs)

Liene Juhņevska
Pirmdien 14.30 - 17.30
Otrdien- 8.30 - 9.15

Direktores vietniece
izglītības jomā
(1. - 4. klasēs)
Larisa Mickevič
t. 67405912

Pirmdien 16.00 - 17.00
Trešdien 8.30 - 9.10

Direktores vietniece
ārpusstundu darbā

Jeļena Stupele
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien 8.30 - 10.00 

 

Direktores vietnieks
izglītības jomā
Vladimirs Trasko
Otrdien 8.30 - 9.30  

Direktores vietniece
izglītības jomā
Tatjana Lukjanova
Pirmdien 15.20 - 16.00
Piektdien 8.30 - 9.30
t. 67405912

 

Sociālais pedagogs
Svetlana Safronova 
t. 67405912

Sociālais pedagogs
Oļga Šlika
t. 67405912

     

Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
Svetlana Skripačova
t.67405977

Sporta kompleksa vadītāja
Svetlana Loginova
t. 67405529

 

 

Psihologs
Irina Filipova
17. kab.

Psihologs
Eduards Saveļevs

17.kab.