Skolas vadība

Direktore
Svetlana Semenko
t. 67405913

Sekretāre
Larisa Postanogova 
t. 67405956
Direktores vietniece
ārpusstundu darbā
Jeļena Stupele
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien 8.30 - 10.00 
Direktores vietniece
izglītības jomā
(1. - 4. klasēs)
Larisa Mickeviča
t. 67405912 
Pirmdien 16.00 - 17.00
Ceturtdien 8.30 - 9.10
Direktores vietniece
izglītības jomā
(5. - 6. klasēs)
Aina Kovaļenoka 
t. 67405912 
Trešdien 16.00 - 17.00
Piektdien 8.30 - 9.00
Direktores vietniece
izglītības jomā
(7.-8. klasēs)
Liene Juhņevska 
Pirmdien 14.30 - 15.30
Otrdien- 8.00 - 10.00  

 Direktores vietniece

izglītības jomā
(9.klasēs)
Marina Guseva
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien- 9.00 - 10.00
t. 67405912
Direktores vietniece
izglītības jomā
(10. - 12. klasēs)
Natālija Kovaļova
Pirmdien 14.30 - 16.00
Ceturtdien- 16.30 - 17.00
t. 67405912
Direktores vietnieks
izglītības jomā
Vladimirs Trasko
Otrdien 8.30 - 9.30 

 

 

Sociālais pedagogs
Jeļena Petrova-Miliha
(6.-12.kl.) 
Pirmdien 12.30 - 14.30

Trešdien 9.00 - 12.00
Piektdien 12.30 - 15.30

t. 67405912

Sociālais pedagogs
Oļga Šlika
(1.-5.kl.)
Pirmdien 10.00 - 16.00
Trešdien 9.30 - 16.00
t. 67405912

Direktores vietniece
izglītības jomā
Tatjana Lukjanova
Pirmdien 14.15 - 15.40
Trešdien 9.15 - 9.55
t. 67405912
     

Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
Svetlana Skripačova
t.67405977

Sporta kompleksa vadītāja
Svetlana Loginova
t. 67405529

Psihologs
Irina Filipova
Pirmdien 13.30 - 16.30
Ceturtdien 8.00 - 13.00
17. kab.