Aizvadīta Rīgas mazākumtautību skolu pedagogu konference

Konference “Sadarbība kā problēmu risināšanas resurss pārmaiņu īstenošanā mazākumtautību skolās”


18.aprīlī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā uz konferenci “Sadarbība kā problēmu risināšanas resurss pārmaiņu īstenošanā mazākumtautību skolās” vienkopus sanāca vairāk kā 140 Rīgas mazākumtautību skolu pedagogi un vadītāji, lai dalītos savā pieredzē un uzzinātu par aktualitātēm un metodisko atbalstu izglītības jomā, pārejot uz jaunu bilingvālās izglītības modeli pamatskolā ar noteiktu valodas lietojuma proporciju un mācībām vidusskolā latviešu valodā.

Pasākumā dalībnieki aktīvi iesaistījās darba grupu diskusijās gan par vienā klasē strādājošo pedagogu sadarbību skolēnu latviešu valodas prasmju sekmēšanai, gan par mācību satura integrētu apguvi caurviju prasmju sekmēšanai dažādos mācību priekšmetos, gan arī iepazina Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ilggadēju pieredzi dabaszinību apguvē sākumskolā latviešu un krievu valodā. Darba grupu vadītāji iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi bilingvālo mācību īstenošanā, kā arī rosināja produktīvu pieredzes apmaiņu Rīgas mazākumtautību skolu pedagogiem.

Paldies darba grupu vadītājiem – N.Mihailovai, K.Dombrovskai, L.Mickevičai, Ē.Rakovskai, J.Ščerbičai, M.Škutānei, J.Mironovai, A.Kovaļenokai, O.Sheremetai, I.Hitrovai, O.Lukaševičai, I.Jeļkinai, J.Matjakubovai, Ļ.Volkovai, O.Ķēniņai!

Pasākuma dalībnieki atzina, ka šobrīd skolās daudzas lietas jau notiek latviešu valodas īpatsvara palielināšanai mācību procesā un katra pedagogu kopā sanākšana savu profesionālo vajadzību apspriešanai ir kā pamudinājums, lai turpinātu pilnvērtīgi plānot un realizēt pārmaiņas skolā.

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību pedagogu darba grupās un diskusijās pārmaiņu ieviešanai mazākumtautību skolās!


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

 • DSC_1288
 • DSC_1292
 • DSC_1296
 • DSC_1328
 • DSC_1333
 • DSC_1334
 • DSC_1336
 • DSC_1338
 • DSC_1344
 • DSC_1349
 • DSC_1353
 • DSC_1360