Projekts Erasmus+

Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pedagogu uzņemšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. 

2019.gada 23.- 27.septembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā norisinājās Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” partnerskolu pedagogu trešā tikšanās. Šī projekta galvenais mērķis - pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci skolēnu empātijas un tolerances sekmēšanai, attīstot prasmi pieņemt citādo, kā arī sekmēt pozitīvās pieredzes popularizēšanu par atbalsta pasākumu īstenošanu jauniebraucēju skolēnu veiksmīgai iekļaušanai skolā.

Nedēļas laikā projekta koordinatoru - Olgas Krukovskas un Lienes Juhņevskas vadībā tika radīta iespēja 17 pedagogiem no Spānijas, Grieķijas, Horvātijas un Portugāles iepazīties ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pieredzi emigrējušo vai reemigrējušo skolēnu integrēšanā un labās prakses piemēriem valodu apguvē sekmīgai izglītības ieguvei.
Paldies pedagogiem - Jeļenai Beketovai, Marija Škutānei, Jeļenai Ofmanei, Jevgēnijai Urbānei- Orbānei, Kristīnei Gluhovai, Tatjanai Lukjanovai, Olgai Lukaševičai, Svetlanai Caunei, Innai Chikh par radošu un profesionāli prasmīgu darbu projekta aktivitāšu īstenošanā!

Projekta sanāksmes laikā tika gūta vērtīga pieredze, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta, kā arī sekmēta pedagogu sadarbība ideju realizācijā.

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

 • 20191003_141357
 • DSC_1760
 • DSC_1761
 • DSC_1764
 • DSC_1777
 • DSC_1788
 • DSC_1832
 • IMG-20190924-WA0050
 • IMG-20190924-WA0053
 • IMG-20190924-WA0056 — копия
 • IMG-20190924-WA0075 — копия
 • IMG-20190924-WA0075
 • IMG-20190925-WA0024 — копия
 • IMG-20190925-WA0024
 • IMG-20190925-WA0026
 • IMG-20190926-WA0014 — копия (2)
 • IMG-20190926-WA0032 — копия
 • IMG-20190927-WA0007
 • IMG-20190927-WA0011