Erasmus+ projekta “Mācīšanās no pagātnes nākotnei” – ieguvums pedagogiem un skolēniem

No 2019.gada 14.oktobra līdz 18.oktobrim Erasmus+ projekta “Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” (2018-1-PL01-KA229-051241_1 “Mācīšanās no pagātnes nākotnei”) ietvaros Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā projekta trešajā sanāksmē viesojās skolēni un skolotāji no Polijas, Grieķijas, Spānijas un Nīderlandes.

Projekta galvenais mērķis - veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību, lai sekmētu skolēnu starpkultūru prasmju apguvi, novērstu plaisu jauniešu uztverē par apkārtējo pasauli, veidojot saikni starp savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām un UNESCO kultūras mantojuma nozīmību tās attīstībā nākotnē.
Visas nedēļas laikā ģimnāzijas 6.-8. klašu skolēni - R.Sakovskis A.Burobins,V. Navrotska, I.Šišovs, K.Ivanova, V.Rogova, A.Šandro, K. Zeiza, M.Osanova, J.Bovtrukeviča, A. Bujanova, M.Vandiša, S.Pehota, A.Galdins, D.Laizāne, D.Aleksejevs, kopā ar partenerskolu skolēniem un pedagogiem iepazinās ar vairākām starptautiski atzītām Lavījās UNESCO kultūras mantojuma vērtībām, mācījās sadarboties darba grupās un meistarklasēs, īstenojot projekta uzdevumus.
Paldies visiem iesaistītajiem vecākiem, kuri laipni uzņēma ārzemju skolēnus savās ģimenēs! Paldies pedagogiem – O. Lukaševičai, N.Popovai, K.Gluhovai, Jevgēnija Urbane- Orbanei, J.Beketovai, Olga Krukoskai, Lienei Juhņevskai par interesantajām nodarbībām un mācību aktivitātēm!
Vairāki no viesiem atzina, ka vēlas atgriezties Rīgā vēlreiz un satikt jauniegūtos draugus!

 • 20191017_101306
 • 20191017_103252
 • 20191017_125416
 • 20191017_140814
 • 20191017_145530
 • IMG-20191015-WA0036
 • IMG-20191016-WA0011
 • IMG-20191016-WA0023
 • IMG-20191018-WA0032
 • IMG-20191018-WA0037
 • IMG-20191026-WA0001