Mūsu skolēnu panākumi latv.val. olimpiādē

Rīgas pilsētas 36.latviešu valodas olimpiāde 7.-8.klasēm:

1.vieta
Marina Teļukeviča 8.b kl.
Vera Šavlovska 7.b kl.
2.vieta
Sofija Plinere 8.b kl.
3.vieta
Alise Šneidere 8.a kl.
Viktorija Prikule 7.c kl.
Anastasija Mironova 8.b kl.
Milana Staļmakova 8.b kl.


M.Teļukviča un V.Šavlovska Meitenes ir uzaicinātas uz latviešu valodas olimpiādes valsts kārtu. Lai veicas!

Izsakām pateicību Irēnai Kravalei un Sanijai Ķirsonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.