Ģimnāzija lepojas

15. maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika olimpiāžu, konkursu un zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureātu sveikšana.

 

Valsts valoda dzīvo

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju  un  tūrisma tehnikums”  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO  Latvijas Nacionālo komisiju 12. maijā aicināja šī konkursa laureātus uz Likteņdārzu Koknesē. Konkursā piedalījās 196 skolēni no 46 Latvijas skolām. Kopā konkursam tika iesniegti 120 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 74 pārspriedumi un 4 pētnieciskie darbi.  Arī mūsu ģimnāzijas skolēni - 12.c klase- Anna Kalverša, Paula Gurejeva, (sk.I.Jeļkina) un 11.b klase-Maksims Trišins (sk.Ē.Rakovska)-baudīja svētku noskaņu un saņēma piemiņas balvas. Paldies par radošā gara lidojumu un ieguldīto darbu!

Valoda uz trotuāra

12. maijā latviešu valodas stundu laikā 7.klašu paralēle veidoja savas instalācijas par tēmu “ Valsts valoda”. Idejas bija dažādas-sākot no burtu kartes un beidzot ar zemeslodi! Pladies, skolēni, par idejām un jūsu skatījumu uz valsts valodas situāciju Latvijā. Bet 13.maijā, Valsts valodas dienā, skolēni pievienojās Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai “Valoda uz trotuāra” .Skolēni par pamatu ņēma 12.klašu izrakstītās atziņas no I.Ziedoņa epifānijām, tās apkopoja un uzrakstīja ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta. Īpašs paldies 7.d kl.skolēniem -Darjai, Viktorijai, Katrīnai, Milēnai, Anastasijai, Alkesandram, Dominikam, Nikitam, Glebam, Kostjam un Markam, kuri realizēja ideju!

Paldies ikvienam skolēnam, vecākiem, skolotājiem, kas spodrina ģimnāzijas vārdu, iesaistās skolas un valsts rīkotajos pasākumos, radošajos un literārajos konkursos, olimpiādēs! Ceram uz sadarbību arī nākamajā mācību gadā!

Latviešu MK

 • IMG_4301
 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4306
 • IMG_4307
 • IMG_4308
 • IMG_4310
 • IMG_4311

Eiropas diena

Jau vairāku mēnešu garumā RZĢ komanda aktīvi piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Šajā Eiropas maratonā nu esam jau finiša taisnē, un 26.maijā ilgi gaidītais fināls!

Svētku kulminācija bija 9. maijā, kad tika svinēta Eiropas diena.Skolēni iepazinās ar ES valstīm, to kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sasniegumiem gan latviešu valodas, gan arī vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās. Divu nedēļu garumā klašu audzinātāji radošā un izzinošā veidā runāja par līdzdalību, atbildību, ceļošanas un studiju iespējām ES.

Kā pozitīva ziņa ir atzīmējama Eiropas eksāmena kārtošana. Liels paldies skolotājai J.Ofmanei, kura kopā ar 8.klašu paralēli bija aktīvi tā kārtotāji, bet vidusskolas posmā jāizceļ 11.klases. Arī 12.b eksāmenu saspringtajā laikā atrada laiku pārbaudīt savu erudīciju.Paldies sakām ikvienam klašu kolektīvam un audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem, kas piedalījās lielās gleznas tapšanā skolas iekšpagalmā.

Vēl joprojām skolas bibliotēka ir pieejama plaša informācija par Eiropas savienību, Eiropas Parlamentu, deputatiem, darbības jomām, cilvēku tiesībām.Izmantojiet arī Eiropas majas piedāvatās ekskursijas un seminārus. Esiet aktīvi un līdzatbildīgi!

Latviešu MK

 • IMG_4183
 • IMG_4185
 • IMG_4187
 • IMG_4211
 • IMG_4276
 • IMG_4277
 • IMG_4279
 • IMG_4280
 • IMG_4281
 • IMG_4282
 • IMG_4283
 • IMG_4284
 • IMG_4288
 • IMG_4289

5.-7.klašu talantīgo skolēnu apbalvošana

10.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika 5.-7.klašu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošana.

Varam lepoties ar to, kas izdarīts, jo skolēni guvuši augstus sasniegumus valsts olimpiādē latviešu valodā, rajona matemātikas olimpiādēs, Atklātajās olimpiādēs angļu un vācu valodās, Jauno matemātiķu konkursā, starptautiskajā konkursā “Ķengurs”, matemātikas olimpiādē Meridians, kā arī dažāda mēroga sporta sacensībās.