Starpkultūru projekts „Konkurss Beikerstrītā”

Mūsu skolas skolēni visa pagājušā gadā laikā piedalījās starpkultūru projektā „Konkurss Beikerstrītā” - skolēni rakstīja radošos darbus par pasaulē slaveno izmeklētāju Šerloku Holmsu. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas skolām. Pasākuma organizatori: LKVLPA - Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija. 

Sacerējumu konkurss „Detektīvu ekskursija”
1.vieta – Paula Gurejeva 11.c klase (pedagogs V.Borisova)

Konkurss- šarāde „Dejojošo cilvēku noslēpumi”
1.vieta Elizabete Smirnova 12.a klase (pedagogs N.Kožuhova)
2.vieta – Paula Gurejeva 11.c klase (pedagogs V.Borisova)
Atzinība – Beāte Laseviča 11.c klase (pedagogs V.Borisova)

Apsveicam konkursa uzvarētājus!

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.
1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas (baseina vestibilā) Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 2kv.m., 2 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku, veselīgiem dzērieniem.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 16,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1 punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 5.februārim, plkst.14, Rīgā, Ruses ielā,22, 148.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tel.67405977, 29828909, Svetlana Skripačova, direktora vietniece saimnieciskos jautājumos


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

Lasīt visu dokumentu

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija godam nosvinējusi 30 gadu jubileju!

Dārgie viesi, sirsnīgi Jums pateicamies par dalību šajās svinībās.

Skolas jubileja ir svarīgs notikums mūsu dzīvē, un ir patīkami šo svētku sajūtu dalīt ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem. Mēs centāmies svētkus radīt īpašus, dvēseliskus, patiesus un košus.

Sirsnīgi pateicamies Jums par sirsnīgajiem, oriģinālajiem un pozitīvajiem vēlējumiem. Esam gandarīti, ka mums apkārt ir tādi jauki, atsaucīgi, draudzīgi cilvēki, kas izbrīvēja savu laiku, lai piedalītos šajos svētkos.

Lai šis līksmais vakars paliktu ilgi mūsu labākajās atmiņās, ieskatieties šeit!

Ar cieņu, ģimnāzijas kolektīvs

Bibliotēkas jaunumi

Ar prieku ziņojam, ka Ziemassvētkos no biedrības „Vecāki ģimnāzistiem” esam saņēmuši lielisku dāvanu.

Bibliotēkas krājums ir papildināts ar 742 eksemplāriem jaunu grāmatu. Tās ir grāmatas latviešu un krievu valodās – jaunākā daiļliteratūra, klasika, mācību hrestomātijas krievu literatūrā vecākajām klasēm. Daiļdarbi ir iekļauti ieteicamās literatūras sarakstā.

Esam ļoti pateicīgi biedrībai par doto iespēju, atjaunot nolietoto grāmatu krājumu, un papildināt to ar jaunām, skaistām daiļliteratūras grāmatām, kurām valsts un pašvaldības līdzekļi diemžēl nepietiek.

Mūsu skolēna panākumi

Ar prieku paziņojam, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 8.e klases skolnieks Sergejs Igoļņikovs piedalījās Jūrmalas pilsētas domes Integrācijas komitejas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldes organizētajā fotokonkursā „Mana Latvija" un ieguva 3.vietu vecuma grupā līdz 14 gadiem.

Fotokonkursa mērķis bija pievērst uzmanību Latvijas krāšņumam, daudzveidībai, neatkārtojamībai. Savos fotodarbos skolēni tika aicināti parādīt savu unikālo skatījumu uz Latvijas dabu, tās iedzīvotājiem, kultūru, sportu, cilvēku izpalīdzību, svētkiem, atpūtu, ģimeni, jūtām, daudzu kultūru mijiedarbību valstī un tās kopējām vērtībām.

Mūsu skolēna darbs tika ievietots Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2016. gada kalendārā. Sergejs ieguva vērtīgas balvas no SONY.

Lasīt tālāk >>