ZPD konference

  10.februārī skolā notika ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) konference. Mēs noklausījāmies 11. klašu skolēnu darbus par dažādām tēmām dažādās valodās. Uz šo konferenci tika aicināti 10. Klašu skolēni ar mērķi iepazīstināt un radīt priekšstatu par ZPD.

Pašlaik 11.klašu skolēni gatavojas pilsētas ZPD konferencei , kurai  tika izvirzīti 14 darbi. (no 50) Priecē tas, ka skolēni   un priekšmetu skolotāji aktīvāk iesaistās šajā darbā, jo ZPD liek bērniem patstāvīgi strādāt un sadarboties ar skolotājiem.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10