Zinātniski pētnieciski darbi

 Rīgas pilsētas konference (25.03-27.03) rezultāti

Mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās ZPD konferencē un ieguva balvas: 3.vietu Anastasija Zeiza, Jūlija Poliektova 11.b klase (darbs matemātikā) – „Grāfu teorija un transports”, Edgars Ķēniņš 11.b klase (fizikā) – „Mākslīgie gaismas avoti sadzīvē”, Vladislavs Saiko 11.b klase (inženierzinātnes) „Iekštelpu gumijas dzinēja lidmodeļa – kopijas Pilatus PC-6 Propellera un Dzinēja Grupas atlases procesa optimizācija” un atzinību ieguva: Anželika Ivanova 11.b klase (socioloģijā) „Vadības problēma mūsdienu sabiedrībā”, Ramona Hmeļņicka 11.b klase (ķīmijā) „Ūdens cietība un tās novēršana”. Eduarda Ķēniņša un Vladislava Saiko darbi  Izvirzīti uz valsts konferenci.