Nodarbības pusaudžu vecākiem

 Rīgas domes Labklājības departaments kopā ar sadarbības partneriem aicina pusaudžu vecākus, kuriem ir vēlme savu bērnu disciplinēšanu un audzināšanu mainīt, padarot savas ģimenes ikdienu harmoniskāku un dzīvespriecīgāku, piedalīties vecāku programmā „Vecāku klātesamības stiprināšana un nevardarbīga bērnu audzināšana”

Fabulas lasīšanas konkurss

  11 februārī, projektu nedēļas laikā notika starp 5.-6. klašu konkurss, veltīts I.Krilova gadadienai. Grības pateikt paldies visiem skolēniem un viņu skolotājiem par aktīvo piedalīšanos konkursā, kurā tik grūti izvēlēties visspilgtāko un talantīgāko. 

ZPD konference

  10.februārī skolā notika ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) konference. Mēs noklausījāmies 11. klašu skolēnu darbus par dažādām tēmām dažādās valodās. Uz šo konferenci tika aicināti 10. Klašu skolēni ar mērķi iepazīstināt un radīt priekšstatu par ZPD.

ABC svētki

  7. februārī jaunāko klašu skolēnu dzīvē notika īsti svētki!   ABC svētki (праздник букваря). Pirmklasnieki parādīja vecākiem un skolotājiem savas prasmes un zināšanas, ko ieguva , un ko iemācījās pa šo pusgadu. Paši lasīja dzejoļus, minēja mīklas, dziedāja dziesmas un apsolīja mācīties vēl čaklāk.