Nordplus junior programmas projekts

 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija piedalās Nordplus junior programmas projektā
„Future Starts Today”

Nu jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties direktores vietnieces izglītības jomā Veronikas Skripačovas mērķtiecīgumam sekmēt skolēnu svešvalodu prasmes, kā arī attīstīt jauniešu sociālās iemaņas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija iesaistās Nordplus programmas projektos.

Šīs programmas ietvaros 2013.gada septembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Šiauliai “Juventa” Progymnasium (Lietuva), Kasavuori School (Somija) 13 -16 gadīgi jaunieši uzsāka projekta „Future Starts Today” īstenošanu. Projekta mērķis - palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un izvēlēties nākamo profesiju. Projekta īstenošanas periods 2013./2014.m.g. Projekts paredz 3 mobilitātes, katru citā valstī, kur tiks īstenoti projekta uzdevumi, saistīti ar karjeras iespējām dažādās jomās.

Uz katru tikšanos no katras valsts dosies 7 – 8 skolēni un 1-2 pavadošie pedagogi, lai iesaistītos darba grupās, kopīgi ar jauniešiem no citām valstīm apmeklētu augstākās mācību iestādes, iepazītos ar speciālistu stāstījumu par karjeras iespējām un kritērijiem sekmīgai profesijas ieguvei, sniegtu atgriezenisko saiti, iesaistoties diskusijās, veidojot prezentācijas un video aprakstus par profesijas izvēles iespējām.

Projekta pirmā tikšanās norisinājās Rīgā 2013.gada 26.-31.oktobrim, kuru sagatavoja un sekmīgu norisi nodrošināja angļu valodas skolotāji O.Krukovska, J,Beketova, J.Kovaļova un A.Pjatecka.

Sanāksmes laikā skolēni apmeklēja Baltic International Academy, ieklausījās lektores stāstījumā un uzdeva jautājumus par profesijas ieguves iespējām šajā augstskolā. Viesi iepazinās ar ģimnāzijas tradīcijām un ikdienu, piedalījās sporta nodarbībās un izzinošās aktivitātēs par Rīgas kultūrvēsturiskām vietām. Sporta nodarbības sagatavot un noorganizēt palīdzēja sporta skolotāji – S.Loginova, J.Piščika un I.Cigankova.  

Visu aktivitāšu īstenošanai nozīmīga loma bija skolēnu patstāvīgi veiktajam darbam, viņu prasmei komunicēt un sadarboties. Visi kopā piedalījās darbnīcās, izpētot vēsturiski nozīmīgu cilvēku pieredzi sava mērķa sasniegšanai, kā arī kritiski izvērtēja savus līdz šim veiktos pasākumus ceļā uz savu nākotnes profesiju. Kā atzina jaunieši - projekts liek domāt par nākotni jau šodien!  

Skolēni nedēļas laikā ļoti sadraudzējās, un visi kļuva par savējiem! Jauni iespaidi, zināšanas, pasaules uztveres bagātināšana, svešvalodu prasmju uzlabošana, komunikācija – tās ir lietas, ko, tikai skolas solā sēžot, grūti iemācīties. Tāpēc nebaidieties, uzdrīkstieties piedalīties projektos un jūs būsiet ieguvēji!

Direktores vietniece izglītības jomā L.Juhņevska

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide13
 • Slide14
 • Slide15
 • Slide16
 • Slide17
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide2
 • Slide20
 • Slide21
 • Slide22
 • Slide23
 • Slide24
 • Slide25
 • Slide26
 • Slide27
 • Slide28
 • Slide29
 • Slide3
 • Slide30
 • Slide31
 • Slide32
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9