Radošais seminārs

Pavasara brīvlaikā deviņi ģimnāzijas skolēni piedalījās radošajā seminārā  nometnē „Esi draugs!” Rāmavas muižā.

Šajā nedēļā skolēniem, kuri tikai nesen uzsākuši mācības Latvijas skolās, tika dota unikāla iespēja, praktiski darbojoties radošajās darbnīcās, bagātināt savu vārdu krājumu latviešu valodā. Liels prieks, ka divas no mūsu skolniecēm Terēze (7.b klase) un Agate (9.a klase) darbojās šajā nometnē, kā skolotāju palīgi un labprāt iejutās skolotāju lomā.

Ivans (6.d klase) un Sofija (5.c klase) labprāt stāstīja par nometnē gūto. Abi uzsvēra ļoti labvēlīgo atmosfēru, kas valdīja nometnē, un skolotāju prasmīgi vadītās nodarbības. Ivans bija gandarīts par pirmo pieredzi multiplikācijas filmas veidošanā, savukārt Sofija priecājās par jauniegūtajiem draugiem un pilnvērtīgi pavadīto laiku: „Mums neļāva garlaikoties ne mirkli! Nometne palīdzēja apjaust, ka spēju saprast un varu sazināties latviešu valodā.”
Radošais seminārs bija viena no Latviešu valodas aģentūras īstenotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” aktivitātēm.

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

„Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

  • nometne-39
  • nometne-53
  • nometne-64
  • nometne-78
  • nometne-80
  • nometne-97
  • nometne54