Skolas muzejs

Aleksandra Dalbiņa – vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja.

Sava darba entuziaste! Skolotāja rūpīgi vāc un apkopo informāciju par Zolitūdes ģimnāzijas vēsturi un Zemgales priekšpilsētu. Pēc viņas iniciatīvas muzejā regulāri tiek vadītas novadpētniecības stundas, kurās bērnus māca mīlēt savu pilsētu, rajonu, skolu, lepoties ar savu valsti.

Skolotāja Dalbiņa ir izstrādājusi virkni interaktīvu pasākumu: „Leģendas par Rīgu” 5. un 6. klasēm, „Pieminekļi Rīgā” 7.klasēm, „Daugavpils cietoksnis” 9.klasēm, „Rīgas arhitektūras stili” 10.-12.klasēm. Skolotāja vada tematiskas ekskursijas par Rīgu, iemīļotākās tēmas – „Pa Pētera I pēdām”, „Ielas ar krievu uzvārdiem”. Šādas ekskursijas saistošā formā iepazīstina bērnus ar interesantiem vēstures faktiem un māca mīlēt valsti, kurā viņi dzīvo.

Katru gadu, sadarbojoties ar Rīgas muzejiem, Aleksandra Dalbiņa skolā organizē muzeju izbraukuma izstādes. Pateicoties tām, skolēni saistošā formā tiek iepazīstināti ar latviešu kultūru, tās savdabību. Mūsu skolā esam skatījuši šādas izstādes – nodarbības: „Lielvārdes josta”, „Latvijas nauda”, „Baltijas ceļš’, „Mēs – tauta”.

Mūsu skolas muzejs pelnīti skaitās viens no labākajiem skolu muzejiem Rīgā. Tajā ar cieņu tiek saglabāta vēsture, tiek vadītas ekskursijas un mācību stundas, organizēti semināri ģimnāzijas skolotājiem un skolu muzeju darbiniekiem, tomēr, pats galvenais - tieši šeit tiek likti pamati skolēnu patriotiskajā audzināšanā, skolēni mācās cienīt savu zemi un skolu, kurā mācās.