Skolas muzejs piedāvā

Cienījamie klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji!

Skolas muzejs piedāvā:

  • Tēmas klases stundām: „Mūsu ģimnāzija lepojas…”, „Zemgales priekšpilsētas vēsture”.
  • Palīdzību materiālu atlasē par novadpētniecības un skolas vēstures tematiku.
  • Materiālus klases stundām par Latvijas valstij svarīgiem datumiem.
  • Gidus (vecāko klašu skolēnus) - ekskursiju vadītājus pa skolas muzeju un Rīgu.
Maijā tiek plānotas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izbraukuma izstādes „Latvijas Tautas frontei-25” un „Baltijas ceļa 25. gadskārta”.