Comenius

Rigas Zolitūdes gimnāzija realizē Сomenius skolu daudzpusējās partnerības projektu:

"News from Europe: Knowing Europe through a Newspaper"

"Eiropas ziņas: Eiropas iepazīšana presē"

Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada 1. augusta līdz 2012. 31. jūlijam.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijai izveidojusies bagāta pieredze dažāda mēroga starptautisku projektu īstenošanā, un jau atkal varam būt patiesi gandarīti, jo arī šajā mācību gadā skola saņēmusi apstiprinājumu trešajam skolas īstenotajam Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektam “News from Europe: Knowing Europe through a Newspaper”, kuru koordinē Spānija. Projektā ir iesaistītas 8 skolas no 8 valstīm.

Īstenojot projekta uzdevumus un sagatavojot projekta materiālus, skolēniem būs iespēja komunicēt interneta vidē, izmantojot svešvalodas, tiks rosināta skolēnu radošā darbība, savstarpējā un starpkultūru kvalitatīva saziņa, domu un radošo ideju apmaiņa, sekmējot spēju klausīties, analizēt jauniegūto informāciju.

Projekta dalībskolas

 1. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (Rīga, Latvija)
 2. CEIP Augustin Rodriguez (Puente Genil,Spānija),
 3. Borgerskolen (Taastrup,Dānija),
 4. Agrupamento Vertical de Escolas Patricio Prazeres (Lisabona,Portugāle),
 5. Circolo Didattico Tivoli 2 (Tivoli, Itālija),
 6. Beyhan Senyuva Primary School (Istambul,Turcija),
 7. Loose JUnior School (Maidstone, Lielbritānija),
 8. Szkola Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza (Strawczyn, Poland)

Mērķi

 1. Pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci, sadarbojoties ar ārzemju skolām un klātienē piedaloties citu valstu stundās, apgūstot jaunas metodes un gūstot jaunas idejas skolēnu iesaistīšanai radošā darbībā.
 2. Sekmēt prasmi skolēniem atlasīt un apkopot informāciju, radot 21.gadsimta on-laina atklāto avīzi dalībskolu mājas lapās.
 3. Pilnveidot skolēnu zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm, reliģiju.
 4. Nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Aktivitātes:

 1. Projekta logo konkursa organizēšana.
 2. Projekta stenda izveidošana skolā un regulāra tā informācijas atjaunošana;
 3. Individuāla skolēnu un pedagogu e-sarakste ar partnerskolām;
 4. Laikraksta tapšanas procesa izpēte.
 5. Avīzes izveide un izdošana (1.nr. – 2011.g.janvārī, 2.nr. – aprīlī, 3.nr. – jūnijs, 4.nr. – 2012.g. janvārī, 5.nr.- aprīlī, 6.nr. – maijā.
 6. Informācijas apmaiņas vietnes izveidošana projekta mājas lapā „Comenius Bulletin Board”.
 7. Skolēnu gatavotu Ziemassvētku apsveikumu kartīšu nosūtīšana.
 8. Projekta logo konkursa organizēšana.
 9. Projekta sanāksmju sagatavošana.
 10. Informatīvu failu izveidošana projekta mājas lapā: Kultūra. Tradīcijas. Klimats. Sports. Hobiji.

Paredzamais rezultāts:

 1. Projekta logo.
 2. Ziemassvētku apsveikuma kartiņas.
 3. Informatīvs materiāls – savas valsts, pilsētas, skolas un tradīciju prezentācija.
 4. Projekta dalībvalstu kopēju 4 on-laina avīzes numuru sagatavošana un 2 drukāta formāta avīzes numuru sagatavošana un izdošana.
 5. Fotogrāfiju albumi, diski, bukleti, skolas konference par projekta gaitu.

Projekta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dalībnieki

 • 4.-6.klašu skolēni
 • Pedagogi- Svetlana Semenko, Larisa Mickeviča, Irina Maļinovska, Liene Juhņevska, Veronika Skripačova, Ilona Gorina, Jeļena Breimane, Julija Čulkova

Projekta aktivitātes 2010./2011.m.g.

Comenius projekts „News from Europe”
(Latvija, Spānija, Danija, Portugāle, Itālijam Turcija, Lielbritānija, Polija)

Comenius nedēļa Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

Projekta sanāksme Borgerskolen Dānijā

Projekta sanāksme Igino Giordani Primary School, Tivoli Itālijā

Comenius projekta “News from Europe: Knowing Europe through a Newspaper” sanāksme Lisabonā

Comenius projekta “News from Europe: Knowing Europe through a Newspaper” sanāksme Rīgā