Projekti

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir to 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu vidū, kuras kopā ar Izglītības attīstības centru (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) īsteno EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059). Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada marts līdz 2016. gada aprīlis.


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Rīgas Zolitūdes ģimnāziju pārstāv: latviešu valodas un literatūras skolotāji Ingūna Hitrova, Jeļena Martjanova, angļu valodas skolotāja Ludmila Romanova, vietējo kopienu pārstāv ģimnāzijas vecāku padomes locekle un angļu valodas skolotāja Anna Pjatecka. Projekta aktivitātes ģimnāzijā koordinē direktores vietniece Liene Juhņevska.

Uzsākot darbību projektā, no 24.līdz 26.septembrim esam piedalījušies pirmajā programmas apguves seminārā Siguldā.

Semināra pirmās dienas aktuālās tēmas: integrācijas šodiena Latvijā, klātienes diskusijas un imigrantu pieredze Latvijā, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā.

Programmas apguves semināra otrās dienas aktuālās tēmas: Norvēģijas pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība. Par šīm tēmām savā pieredzē dalās Tūra Heijerdāla vidusskolas (Lavrik, Norvēģija) mazākumtautību izglītības koordinatore Anita Lodrupa.

Semināra trešās dienas aktuālās tēmas: Labās prakses pieredze imigrantu integrācijā Latvijā un resursi darbam, diskusijas ar imigrantiem, turpmāko soļu plānošana imigrantu integrācijai kopienās. Savā pieredzē dalījās Rīgas 15.vidusskolas skolotāji un imigrantu ģimene no Ukrainas. Pieredzes apmaiņā dalījāmies arī mēs – par skolēnu no citām valstīm uzemšana skolā un atbalsta pasākumiem.

Projekta gaitā iesaistītie skolotāji aprobēs programmas ekspertu izstrādātos materiālus konkrētās situācijās un sniegs atgriezenisko saiti par paveikto.

Vairāk par projektu lasīt šeit: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņesvka

  • IAC2
  • IAC3
  • IAC4
  • IAC5
  • IAC6
  • iac1