Projekti

Programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aprobācija Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

No novembra līdz februārim tika veikts atbildīgs darbs IAC, LKIF un NAFO projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” materiālu aprobēšanā. Aprobāciju Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā veica latviešu valodas skolotājas Jeļena Martjanova, Ingūna Hitrova, Marija Brauna un angļu valodas skolotāja Ludmila Romanova, kā arī skolas padomes locekle un angļu valodas skolotāja Anna Pjatecka, rezultātus apkopoja direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska.

Šajā laikā tika aprobēts metodiskais materiāls ar jautājumu kartītēm “Vairā kā viens stāsts”, materiāli klases stundām par prasmi pieņemt atšķirīgo “Krītiņu, kaste, kas runā”, “Man līdzatbildība”, “Kas ir migrācija?”, “Atšķirīgs nenozīmē slikts!” un materiāli latviešu valodas stundām “Valodas Latvijā un pasaulē”. Vairāki materiāli tika izmantoti, lai sagatavotu 10.kl. skolēnu grupu debatēm angļu valodā “Migrācija ir/nav ieguvums valstij”. Ar skolēnu vecāku atbalstu tika organizēta izstāde – “siena, kas runā” - skolēnu no citām valstīm pieredzes stāsti par viņu ģimenes tradīcijām un panākumiem apgūstot latviešu valodu un iepazīstot jaunas tradīcijas.

Projektā iesaistītie pedagogi pilnveidoja savas prasmes darbā ar jauniebraucēju skolēniem, guva praktisku metodisku atbalstu darbam klases stundās un dažādu mācību priekšmetu stundās. Ieguvumi tika popularizēti seminārā klases audzinātājiem, kā arī sākumskolas un latviešu valodas metodiskajās komisijās. Darbs projektā nenoliedzami deva labu pieredzi, kas noder ikdienas darbā.

 • 20151028_103907
 • 20151028_104359
 • IMG-20160223-WA0006
 • IMG-20160223-WA0007
 • IMG-20160223-WA0009
 • IMG-20160223-WA0010
 • IngunaHitrova_1
 • IngunaHitrova_10.kl.
 • IngunaHitrova_2
 • MarijaBrauna_8.
 • MarijaBrauna_8.kl.
 • Riga1