Projekta uzdevumu īstenošana

Reizē ar mācību gada sākumu, 2018.gada septembrī un oktobrī, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzsāka arī Erasmus+ KA2 projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” īstenošanu. Tā ietvaros septembrī un oktobrī angļu valodas, informātikas un sociālo zinību skolotāji organizēja skolēniem dažādas mācību aktivitātes empātijas un tolerances sekmēšanai. Skolēni tika rosināti veikt radošo darbu – eseju rakstīšana par iejušanos jaunatbraucēju lomā svešā valstī neierasts apstākļos. Savos darbos skolēni sniedza savus ieteikumus par to, kā būtu vieglāk adaptēties jaunā vidē un pārvarēt esošos aizspriedumus skolas ikdienā.

Šajos divos mēnešos ļoti aktīvi noritēja 3.,5.,6.klašu skolēnu iesaistīšana projekta logo un plakātu konkursā projekta galvenās idejas – būt iejūtīgiem vienam pret otru - popularizēšanai. Projekta aktivitātes īsteno angļu valodas skolotājas O.Krukovska, J.Urbane - Orbane, sociālo zinību skolotāja J.Ofmane, informātikas skolotāja un direktores vietniece T.Lukjanova. Īstenojot projekta uzdevumus, pedagogi meklē labākos pedagoģiskos risinājumus tolerances un empātijas sekmēšanai, un sadarbībā ar projekta partnerskolu pedagogiem apgūst jaunu pieredzi.

  • 20181109_154754
  • 20181109_155108
  • 20181109_155242
  • IMG-20181108-WA0009
  • IMG-20181108-WA0013