Globālā izglītība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

Esam gandarīti, ka arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija izturējusi 123 skolu konkurenci un ir viena no 21 Latvijas skolām, kas iekļauta IAC atbalstītajā projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Projekta galvenā ideja –īstenot skolās globālo izglītību. Tā ir iespēja attīstīt skolēnu inovatīvo domāšanu, tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkoties.

IAC projektu īsteno sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs – Līdsas Attīstības izglītības centru no Apvienotās Karalistes, Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā. Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros.

No 21. līdz 23. novembrim Siguldā notika projekta ievadseminārs, uz kuru pulcējās uzaicinātās skolas. Mūsu skolu pārstāvēja sociālo zinību skolotāja Marija Škutāne, vēstures skolotāja Jeļena Ščerbiča, ģeogrāfijas skolotājs Jevgēņija Mironova un direktores vietniece Liene Juhņevska. Darbs bija ļoti intensīvs, un bija mazliet neierasti, ka vēl astoņos vakarā turpinājās aktīvs darbs grupās. Esam gandarītas  par iegūto metodisko materiālu klāstu, kuru jau esam izmantojušas darbā ar skolēniem.

 

Šobrīd projekts ir sākuma posmā, darbs turpināsies vēl divus gadus un sagaidāmas dažādas aktivitātes gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem, gan arī pārējiem skolotājiem, lai īstenotu projekta moto: KĀ DZĪVOT LABĀK LABĀKĀ PASAULĒ!

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm rodama interneta vietnē: www.globalaizglitiba.lv;
Ievadsemināra video skatiet http://youtu.be/WozLU1NdE4I

  • 01
  • 02
  • 03
  • foto_globala
  • logo
  • logo_all