Pasaule ienāk klasē

To, ka pasaule ienāk klasē, izjūt ikviena mācību priekšmeta skolotājs ikvienā skolā – arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Lai palīdzētu skolēnam gūt zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešama, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkotos, ģimnāzijas ģeogrāfijas, vēstures un sociālo zinību skolotājas J.Mironova, J.Ščerbiča, M.Škutāne un direktores vietniece L.Juhņevska aktīvi iesaistījušās IAC atbalstītā projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

 Īstenojot projektu, aprobēti mācību materiāli klases audzināšanas, vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību stundām, organizētas aktivitātes ārpus klases, veidojot saikni starp lokālo, nacionālo un starptautisko.

Šī projekta ietvaros pagājušajā nedēļā, 17.-18.februārī skolotāja J.Mironova organizēja akciju „Ekoloģiskā pēda”, kurā 8.-9.kl. skolēni interneta vietnē varēja aprēķināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu un pēc tam uzzināt, kā viņu dzīvesveids ietekmē vidi sev apkārt. Jāatzīst, ka arī mēs, kā lielākais vairums Latvijas iedzīvotāji, dzīvojam un tērējam resursus it kā mums būtu vairāk nekā viena planēta!

Ļoti būtiska aktivitāte jauniešu līdzdalības sekmēšanai taisnīgākas pasaules veidošanā ir skolēnu zīmējumu un kolāžu izstāde veltīta Pasaules sociālā taisnīguma dienai, ko visa pasaule atzīmēja 20. februārī. Izstādi organizēja un skolēnus sagatavoja skolotājas M.Škutāne un J.Ščerbiča.

Varam būt gandarīti par paveikto, jo skolēni labprāt iesaistījās aktivitātēs un izteica savu viedokli par šiem jautājumiem. Skolotāji neapstāsies pie iesāktā darba un jau nākamajā nedēļā dosies uz semināru, lai kopā ar citiem Latvijas skolotājiem gūtu jaunas idejas, zināšanas un materiālus Globālās izglītības īstenošanai mācību procesā.

 

  • 1att
  • 20140217_123529_peda
  • 20140220_111557
  • 20140220_111607
  • 20140220_111640
  • 20140220_111652
  • 2att
  • IMG_20140224_121836
  • IMG_20140224_121848
  • IMG_20140304_121720