Makulatūras vākšana turpinās!!!

KĀ DZĪVOT LABĀK LABĀKĀ PASAULĒ!

Veselus 5 mēnešus, sadarbībā ar skolas bibliotēku, ļoti čakli esam vākuši makulatūru. Makulatūras vākšanā piedalījās ļoti daudzi skolēni, kā arī viņu vecāki un arī vecvecāki. Visaktīvākie šoreiz bijuši 7.a, 6.a un 7.c klases skolēni. Savākti vairāk nekā 1300 kg! Tā ietaupīti 14400 kwh elektroenerģijas, 11520 kg ūdens, 3600 kg koksnes. No tās varēs iegūt 1681 kg jauna papīra.

Aicinām arī turpmāk būt tikpat čakliem un apzinīgiem resursu taupīšanā, un liekos papīrus neizmest vienkārši atkritumos, bet gan savākt tos otrreizējai pārstrādei. Ņemot vērā lielo ieinteresētību un aktivitāti - makulatūras vākšana skolas bibliotēkā turpināsies līdz pat maija beigām.
    
Paldies, skolas bibliotekārēm Antrai Bukavai un Ilzei Krastiņai par akcijas koordinēšanu!

  • 01
  • 02
  • 03