"Sociālais taisnīgums"

Visu 2013./2014. mācību gadu ģimnāzijas sociālo zinātņu skolotāji: J.Ščerbiča, J.Mironova, M.Škutāne un direktores vietniece L.Juhņevska pilnveidoja savu profesionālo meistarību projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kuru  īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā.

Kopš 2013.gada rudens, skolotāji, aprobējuši projekta materiālus vairāk 30 mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, kā arī piedalījušies projekta skolu reģionālajos semināros, lai grupās, individuāli un praktiski iegūtu pamatzināšanas globālās izglītības saturā un metodikā.

Projekta ietvaros 16.aprīlī ģimnāzijā uzņēmām viesus – projekta vadības komandu, lai dalītos pieredzē.  Skolotājas Jevgenija Mironova un Marija Škutāne vadīja apvienotu sociālo zinību un ģeogrāfijas stundu 8.klasei „Sociālais taisnīgums: nauda”. (lasīt vairāk)

 • 02_Gl (1)
 • 02_Gl (2)
 • 03
 • DSCN7686
 • DSCN7687
 • DSCN7688
 • DSCN7689
 • DSCN7690
 • DSCN7691
 • DSCN7692
 • DSCN7693
 • DSCN7694
 • DSCN7695
 • DSCN7696
 • DSCN7697
 • DSCN7698