IAC projekts "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties."

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts

“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

Ekskursija uz Daugavpili

Š.g.21.aprīlī RZĢ 11.klašu skolēnu grupa un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” ietvaros devās ekskursijā uz Daugavpili.

Skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties ar savas valsts 2.lielāko pilsētu Daugavpili, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kur bija iespēja baudīt mūsdienu un moderno mākslu. Bija lieliska iespēja gremdēties Daugavpils teātra izrādes “Purva bridējs” (pēc R.Blaumaņa noveles motīviem) aktieru tēlojumā. Pēc izrādes negaidīta, bet patīkama bija jauniešu tikšanās ar burvīgajiem aktieriem, kas dalījās savās izjūtās un pārdzīvojumos. Skolēni ar prieku uzklausīja un arī izteica komplimentus par to, kas izrādē patika un kas raisīja pārdomas un līdzpārdzīvojumu. Pēc izrādes nepiespiestā gaisotnē visi kāpa uz skatuves kopējai fotogrāfijai.

Ļoti aizraujoša tikšanās mūs gaidīja Daugavpils 10.vsk. Skolēni ar lielu interesi un pārsteigumu vēroja skolas mini zoodārzu, kur mīt vairāki zvēri, par kuriem rūpējas paši skolēni. Skolas kolektīvs sirsnīgi mūs sveica ar kora un ansambļa uzstāšanos.

Protams, nebija iespējas būt pilsētā un nepieskarties vēsturiskajam piemineklim-Daugavpils cietoksnim, kas ir pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Skatoties no putna lidojuma, cietoksnis atgādina saules, zvaigznes, bruņurupuča vai pat sikspārņa formu.

Piekusuši, bet apmierināti un projekta organizatoru pabaroti mēs atgriezāmies mājās.

Skolēnu diskusija

11.klašu skolēnu tikšanās diskusija ar LNT 900 sekunžu
moderatoru Mārtiņu Dauguli

Š.g.19.04.mūsu skolā projekta IAC “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros notika tikšanās ar žurnālistu M.Dauguli par tēmu Eiropas, Latvijas un Latvijas iedzīvotāju vieta 21.gs.”plakanajā pasaulē”.

Viņš savā nepiespiestajā, intriģējošā manierē sniedza ieskatu par mūsdienu ziņu pasaules plašajām iespējām un riskiem. Skolēni diskutēja un dalījās savā nelielajā pieredzē, kā un uz ko paļauties, lai kritiski atlasītu patiesu informāciju.
M.Daugulis piedāvāja, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (telefonus), 5 minūšu laikā atrast viltus ziņu un dalīties savos pieņēmumos, pēc kā to varētu noteikt, mācīja domāt, analizēt un izvērtēt informāciju, ar ko skolēni ikdienā sastopas masu medijos.
Patīkami, ka tik aizņemts cilvēks atrada laiku un pilnīgi nesavtīgi tikās ar skolēniem. Skolēni ne tikai labprāt piedalījās diskusijā un kino biļešu izlozē, bet arī guva spilgtu emocionālu lādiņu.

 

Mācāmies cits citu saprast

2017.gada 10.martā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” ietvaros tika noorganizēts un novadīts pasākums, kura mērķis bija integrēt latviešu un krievu jaunatni.

Četru stundu garās radošajās darbnīcās organizatori centās radīt draudzīgu atmosfēru, dot iespēju dažādām tautībām iepazīt vienai otru un lauzt sabiedrībā esošos stereotipus par latviešiem un krieviem.

Radošās darbnīcas piedāvāja jauniešiem intelektuālos “cietos riekstus”, virtuālo ekskursiju pa Rīgu, piedalīties teātra meistarklasē, kā arī no dažādiem materiāliem un priekšmetiem izveidot komandas autorportretu. Noslēgumā projekta dalībnieki vienojās kopīgam muzikāli ritmiskam ceļojumam un karaoke dziesmai.

Pirmais projekta seminārs „Mani stāsti Latvijai”

Mūsu skolas komanda 5 cilvēku sastāvā: skolotājas J.Stupele, S.Ķirsone, Ē.Rakovska un 11.c klases skolēni J.Komļeva, D.Ļebedeva 2017. gada 19. - 21.janvārī piedalījās projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” seminārā “Mani stāsti Latvijai” viesnīcā “Sigulda”.

Mums bija lieliska iespēja ne tikai izzināt mūsdienu straujā informācijas laikmeta radītās iespējas un lamatas, mediju satura un informācijas plūsmas analīzes iespējas, Latvijas vērtības un aktualitāšu stāstus, kā arī ikviena pilsoniskās līdzdalības iespējas, bet arī iepazīties un veidot kontaktus ar burvīgiem, radošiem Latvijas skolu jauniešiem un skolotājiem.

  • 31677158584_2e87d447b2_o
  • 32154291240_b106e61114_o
  • 32398537001_a128255439_o
  • 32410702191_e5b290fb00_o
  • 32410716151_6cfeafcbf9_o
  • 32492382696_74d596df41_o

„IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES”

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts
“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju.

Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas.

Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekta gaitā skolēniem būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem.

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu vadībai un pedagogiem, kuri, no vienas puses, radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.

Projekta īstenošanas gaitā plānotas kapacitātes celšanas aktivitātes, vietējās darbības skolu un kopienas ietvaros, ko īstenos projektā iesaistīto skolu komandas, Latvijas valsts attīstības un mūsdienu vērtību izzināšana valsts simtgades kontekstā, vasaras skolas dalībskolu komandām ar līdzdalību sarunu festivālā “Lampa”, kā arī projektā gūtās pieredzes un labās prakses apkopošana un izplatīšana, kas projekta noslēgumā būs pieejama IAC mājas lapā.

Projektu finansiāli atbalsta Britu Padome. Projekts ilgst no 2016. gada 14.novembra līdz 2017.gada jūlijam.

Informācija no http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/