LAT 2

2008. gada decembrī Latviešu valodas aģentūra (LVA) sāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" īstenošanu, ar mērķi sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai izmantošanai.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2008. gada decembra līdz 2012. gada 31. janvārim.

Projekta ietvaros kopumā tiek īstenotas 6 aktivitātes. Vienā no tām – „Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija”, 2010.g. janvārī iesaistījusies arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija.

Aktivitātes mērķis ir izstrādāt un aprobēt elektroniskos mācību resursus latviešu valodā 7.-9.klasēm mazākumtautību izglītības programmās.

Aktivitātes ietvaros tika izglītoti 12 elektronisko mācību resursu veidotāji un sagatavoti 12 elektronisko mācību resursu aprobētāji un multiplikatori pedagogu tālākizglītošanai darbam ar elektroniskajiem mācību resursiem. 2010./2011.m.g. tiek aprobēti elektroniskie mācību resursi latviešu valodā 7.- 9.klasēm 12 skolās, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Projekta ietvaros mūsu ģimnāzija saņēmusi interaktīvo tāfeli un tai atbilstošo aprīkojumu, kas mācību procesu padara interesantu un skolēnam pievilcīgu.

Mūsu ģimnāziju šajā projektā pārstāv latviešu valodas skolotājas Liene Juhņevska - kā elektronisko mācību resursu veidotāja 9.klasei un Ingūna Hitrova -  kā elektronisko mācību resursu aprobētāja un tālākizglītotāja.

Kopumā aktivitātes „Elektronisko mācību izveide un aprobācija” ietvaros tiek veidoti elektroniskie mācību resursi darbam ar interaktīvo tāfeli 7., 8. un 9. klasei:
- latviešu valoda 9. klasei par tēmām „Es gribu ar tevi parunāt”, „Mani vienaudži”, „Es nāku no savas tautas”, „Latvija pasaules kartē”;
- latviešu valoda 8. klasei par tēmām „Es pasaulē, pasaule manī”, „Esmu domātājs”, „Māksla ap mums un mūsos”, „Tu esi tāds pats kā es, bet citādāks”;
- latviešu valoda 7. klasei par tēmām „Varu, protu, uzdrīkstos”, „Cilvēkam vajag suni”, „Mūsmājas”, „Lai nav garlaicīgi”.

 

 • DSC04185
 • DSC04185m
 • DSC04187
 • DSC04187m
 • DSC04200
 • DSC04200m
 • DSC04201
 • DSC04201m
 • DSC04203
 • DSC04203m
 • darba lapa
 • darba lapam