Nordplus junior programmas projekts

 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija piedalās Nordplus junior programmas projektā
„Future Starts Today”

Nu jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties direktores vietnieces izglītības jomā Veronikas Skripačovas mērķtiecīgumam sekmēt skolēnu svešvalodu prasmes, kā arī attīstīt jauniešu sociālās iemaņas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija iesaistās Nordplus programmas projektos.

Šīs programmas ietvaros 2013.gada septembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Šiauliai “Juventa” Progymnasium (Lietuva), Kasavuori School (Somija) 13 -16 gadīgi jaunieši uzsāka projekta „Future Starts Today” īstenošanu. Projekta mērķis - palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un izvēlēties nākamo profesiju. Projekta īstenošanas periods 2013./2014.m.g. Projekts paredz 3 mobilitātes, katru citā valstī, kur tiks īstenoti projekta uzdevumi, saistīti ar karjeras iespējām dažādās jomās.

Projekts Nordplus Junior

Projekta galvenie mērķi ir:

Nordplus Junior projekts “Cross-Curriculum Approach and Information Technologies in the Multicultural Classroom” (“Starppriekšmetu saiknes un informācijas tehnoloģijas multikulturālajā klasē”) ir divu valstu sadarbības projekts, kuru galvenās tēmas ir „Veselība un ekoloģija”, „Veselīgs dzīvesveids”, „Apkārtējās vides problēmas”.

 • Izglītot skolēnus par veselības un apkārtējās vides aizsardzības tēmām, stimulēt viņu aktīvu darbību pasaules resursu saudzēšanā.
 •  Attīstīt skolēnu angļu, latviešu, islandiešu valodu prasmes.
 • Veicināt multikulturālo sadarbību un angļu valodas prasmju pielietošanu reālajā dzīvē.
 • Attīstīt skolēnu toleranci pret citu kultūru pārstāvjiem.
 • Veicināt skolotāju starpkultūru sadarbību mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.
 • Popularizēt latviešu un islandiešu valodu.

Projekts sākās 2011. gada augustā, kad tika izstrādāts un ieplānots projekta saturs un noteikti aktivitāšu laiki. Pirmā semestra laikā tika izveidotas abu valstu skolēnu un skolotāju projekta darba grupas. Skolotāji izstrādāju mācību stundu saturu, aprobēja materiālus. Skolēni strādāja pie projekta tēmu apguves, gatavojās Islandes delegācijas uzņemšanai Rīgā.
Viena no projekta pamatdomām bija veicināt skolēnu līdzdalību katrā projekta fāzē, līdz ar to darbs bija organizēts tā, lai katrā aktivitātē vadošā loma būtu skolēnam (kurš pirms tam nopietni sagatavojās skolotāja vadībā).

Projekts ar Islandi

Vizīte Mosfellsbaerē (Islande):

09.04.2012. - 14.04.2012.

Nordplus Junior projekta “Cross-Curriculum Approach and Information Technologies in the Multicultural Classroom” (“Starppriekšmetu saiknes un informācijas tehnoloģijas multikulturālajā klasē”) ietvaros 15 Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem un 4 skolotājiem bija iespēja apmeklēt islandiešu skolu Mosfellsbaeres pilsētā, kas ir netālu no galvaspilsētas Reikjavikas.
Delegācijas dalībnieki apmeklēja islandiešu skolu un piedalījās mācību audzināšanas procesā, vērojot izglītības sistēmas un darba organizācijas īpatnības. Rīdzinieki bija pārsteigti, ka skolēni nevalkā apavus skolā un daudz laika pavada svaigā gaisā.
Projekta aktivitāšu pamattēmas bija „Ekoloģija” un „Apkārtējās vides aizsardzība”. Islandiešu skolēni un skolotāji arī daudz stāstīja par viņu tautas dzīvesveidu, par dzīvnieku un cilvēka vienotību, ciešu cilvēka kontaktu ar dabu, kas ir Islandes iedzīvotāju asinīs. Otrdien projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt stabilus un doties zirgu izjādēs.

 

Nordplus Junior viesi no Islandes

Uzņemšana Rīgā:

2012.gada 11.-16. februārī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāji un skolēnu ģimenes sagaidīja Varmarskoli skolas (Mosfellsbaere, Islande) 15 jauniešu un 3 skolotāju delegāciju. Vizītes laikā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas dzīvi, aktīvi piedalījās multikulturālajos semināros par projekta tēmām, piedalījās sabiedrības viedokļa izpētē par smēķēšanas kaitīgumu, izstrādāja kampaņas plānu par veselīgo dzīvesveidu, apsprieda, ko viņi varētu darīt, lai attīrītu apkārtējo vidi.
Programma bija organizēta tā, ka katru no pasākumiem vadīja paši skolēni, kas veicināja viņu līderības un uzdrīkstēšanas spēju attīstību. Projekta aktivitātes veicināja arī skolēnu svešvalodu prasmju pilnveidi, viņu atbildības veidošanos par savu skolu un valsti. Projekta dalībnieki sagatavoja prezentācijas, izveidoja videomateriālus, izveidoja koncerta programmu un novadīja ekskursijas par skolu un Rīgas vēsturisko centru. Projekta satura realizēšanai skolēni un skolotāji aktīvi izmantoja interaktīvo tāfeli.

 

Sadarbība ar Norvegiju

Projekta tēma „Klimata izmaiņas”.

Šī projekta ietvaros 30 mūsu skolas skolēniem bija iespēja doties uz Norvēģiju (Oslo). Savukārt šo skolēnu ģimenes Rīgā uzņēma ciemiņus no Norvēģijas.Vizītes laikā Oslo skolēni strādāja pie projekta par apkārtējās vides uzlabošanu – meklēja oriģinālas idejas, atklāja savus talantus, veica Oslo iedzīvotāju aptauju par ekoloģijas jautājumiem.

Mācību programma tika veiksmīga apvienota ar kultūras programmu. Mūsu skolēni apmeklēja Gustava Vīgelana skulptūru parku, Oslo pilsētas centru, kā arī devās aplūkot fjorda salas.

Skolēnu un pedagogu gatavotās prezentācijas vērtēja stingra žūrija, kuras sastāvā bija arī Oslo pilsētas pašvaldības pārstāvji. Jauniešu idejas, īpaši komandas „Green Teen” idejas, tika novērtētas ļoti augstu un ņemtas vērā.

Neskatoties uz to, ka projektā piedalījās ļoti dažādu vecumu un kultūru skolēni, jaunieši spēja atrast kopēju valodu un veiksmīgi sastrādāties. Viņiem palīdzēja skolotāji, kas šo projektu izveidoja – Veronika Skripačova, Olga Šeremeta, Irina Maļinovska, Aleksejs Marjins un ģimnāzijas direktore Svetlana Semenko, kas šo ideju atbalstīja un palīdzēja realizēt.

Lai dalītos pieredzē un pastāstītu par saviem panākumiem, 2010.gada 3. decembrī mūsu skolas skolotāji bija uzaicināti uz izstādi EXPRO 2010, kurā tika pārstāvēti 50 labākie Latvijas Lietuvas un Igaunijas skolu projekti.

 • img_1660
 • img_1665
 • img_1701
 • img_1704
 • img_1833
 • img_1856
 • img_1876
 • img_1899
 • img_1904
 • img_1930
 • img_1947