Starptautiskā projekta Nordplus "Healthy life is fun" noslēdzošā konference

Starptautiskā projekta Nordplus "Healthy Life is Fun" piedalijās skolas no 5 dalībvalstīm - Lietuvas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Latvijas. Projekts noritēja 2 mācību gados (2016./2018.), kur piedalās pedagogi no pirmsskolu un sākumskolu mācību iestādēm.

11 aprīlī 2018 gadā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika pieredzes apmaiņas un rezultātu konstatēšanas konference. Katras valsts skolotājs uzstājās ar runu, kurā izteica savu viedokli par projekta rezultātiem un panākumiem. Tika akceptēta doma, ka, ja skolotājs atrodas citā, viņam neierastā vidē, redz dažādus darba stilus, apgūst jaunas metodes un paņēmienus, tā ir lieliskā profesionālo kompetenču izaugsmes iespēja. Kā galvenie rezultāti tika minēti:

  • skolotāju pieredzes apmaiņa par iespējām skolās pilnveidot un pielāgot vides apstākļus tā, lai skolēni varētu mācīties veselīgam dzīves veidam;
  • tā noorganizēts mācību darbs, kā skolēni tiktu iesaistīti dažādās izzinošās aktivitātēs;
  • salīdzināt dažādu valsts biežāk izmantotas metodes un darba paņēmienus un mēģināt tos īstenot savās skolās.

Katrs konferences dalībnieks atzinās, ka dalība projektā bija ļoti produktīva un vērtīga, jo katrs ieguva sev kaut ko jaunu un lietderīgu.

Autore: angļu valodas skolotāja un projekta dalībniece Nataļja Moisejuka