Brauciens uz Somiju

No 13. līdz 17. februārim trīs skolotājas – Nataļja Stupele, Jeļena Martjanova un Natālija Jakovele - NordplusJunior projekta My Earth depends on me ietvaros devās vizītē uz burvīgu vietu Somijā – Porvoo pilsētu, Võsukese Lasteaed pirmsskolu . Vizītes laikā uzzinājām ļoti daudz interesanta par pašu pilsētu un partnerskolas darbu, piedalījāmies mācību stundās un iepazināmies ar skolas dabaszinātņu bloka laboratoriju.
Projekta dalībnieki apmeklēja somu skolu un piedalījās mācību audzināšanas procesā, vērojot mācību procesu un darba organizāciju. Bijām pārsteigti, ka skolēni arī šeit (tāpat kā Islandē) nevalkā apavus skolā, somu bērni daudz laika pavada svaigā gaisā.

 

Neskatoties uz to, ka projektā piedalījās dažāda vecuma un kultūru cilvēki, jaunieši spēja atrast kopēju valodu un veiksmīgi sastrādāties. Ciemiņiem no Latvijas un Lietuvas kolēģēm tika piedāvātā ekskursija pa skolu ar vietējo skolnieci, kas pastāstīja par savu skolu krievu valodā. Otru projektā iesaistīto skolotāju grupu, kurā bija skolotājas no Norvēģijas un Islandes, ar savu skolu iepazīstināja citi Porvoo skolas skolēni.
Nākamajā dienā mūsu ģimnāzijas skolotas vadīja stundas fragmentu, kurā bērni iepazinās ar latviešu tautas ornamentiem.

Skolotājām bija lieliska iespēja piedalīties bērnu un kolēģu ikdienas aktivitātēs – pastaigās starpbrīžos un sporta dienā - kurās pieredzes apmaiņas un panākumu analīzes procesā.

Sapratām, ka Somijā sistemātiski, mērķtiecīgi, bet neuzbāzīgi cilvēkam no agras bērnības tiek dota iespēja izdarīt tādu izvēli, kas ietekmēs viņa saskaņu ar dabu un pilnvērtīgu turpmāko dzīvi. Visu projektā iesaistīto valstu pārstāvji atzīmēja kartību skolas ēdnīcā. Arī šeit ir izvēle. Visi ēdieni ir veselīgi un bērni var izvēlēties, cik liela būs porcija, paši veido salātus no piedāvātajām sastāvdaļām.

Skolotājas piedalījās sporta dienas aktivitātēs. Visiem skolas bērniem tika piedāvāts izvēlēties sev interesantāko un piemērotāko sporta dienas nodarbi – slēpošanu, slidošanu, zemledus makšķerēšanu vai 2 aktivitātes sporta zālē. Skolotāja Nataļja Stupele kļuva par slēpošanas bāzes sporta dienas dalībnieci, bet skolotāja Natālija Jakovele par zemledus makšķerēšanas bāzes dalībnieci.

Nākamajā dienā projekta dalībnieki vēroja veselīgus smūtiju gatavošanas procesu, kurā bērni varēja izvēlēties sastāvdaļas, pagatavot un nogaršot pašu pagatavoto. Rezultātā bērni secināja – es izvēlos gan garšīgu, gan veselīgu produktu, un tas sagādā man prieku un nostiprina manu imunitāti.
Galvenais secinājums no redzētā sadarbības skola Somijā – bērnam jāļauj izvēlēties un eksperimentēt, tikai tad viņš sapratīs, ka izvēle ir atbildība pašam par sevi.

Projekta vāditāja Nataļja Stupele

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04