Pedagogu profesionāla pilnveide

Decembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas uzsākusi īstenot Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstīto projektu “Metodiskās kompetences pilnveide bilingvāla mācību procesa īstenošanā” projekta “Izglītība izaugsmei - 2017” aktivitātes „Atbalsts skolu stratēģisko mērķu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis - pilnveidot pedagogu kompetenci bilingvāla mācību procesa organizācijā, realizējot mācību satura un valodas integrētu apguvi pamatizglītības pakāpē.

Projekta īstenošanas laikā pedagogi aktualizēs savas zināšanas par bilingvālās izglītības pamatprincipiem 14 h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Metodiskās kompetences pilnveide bilingvāla mācību procesa īstenošanā”, kā arī dalīsies pieredzē 4 meistarklasēs un 2 atklātajās mācību stundās. Kopīgas semināra nodarbības nodrošinās kolektīva vienotu izpratni par bilingvālās izglītības pedagoģiskajiem aspektiem, kā arī sekmēs kolēģu pozitīvās pieredzes popularizēšanu diskusijās, meistarklasēs un atklāto stundu vērošanā.

  • 20161208_150707
  • 20161208_162109
  • 20161208_162208
  • 20161222_105041
  • 20161222_121013
  • 20161223_100657
  • 20161223_112907
  • 20161223_114835