Projekts "Sports un valoda vieno!"

Valoda – tā ir bagātība, un viens no veidiem, kā to labāk apgūt un pilnveidot, ir valodu lietot. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem ir iespēja no 5.klases apgūt vēl vienu svešvalodu - vācu valodu, un lai radītu valodas lietojuma vidi, ģimnāzija jau 12 gadus pēc kārtas sadarbojas ar skolām Vācijā.

Šajā mācību gadā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu trīspadsmit 8.-10.klašu skolēni laikā no 18.marta līdz 25.martam svešvalodu skolotāju vadībā,  devās uz Vāciju - Leipcigas sporta skolu, lai īstenoto skolēnu apmaiņas projektu "Sports un valoda vieno!". Ar šo skolu ģimnāzija sadarbojas otro gadu, taču jau izveidojušās abpusēji ieinteresētas un labvēlīgas attiecības kā starp skolēniem, tā arī pedagogu vidū.

Sadarbības projekta mērķi ir radīt apstākļus dinamiskai vācu valodas apguvei un pilnveidei, sniegt skolēniem zināšanas par veselīga dzīvesveida iespējām un veicināt viņu iesaistīšanos fiziskas aktivitātēs, kā arī sekmēt jauniešu sociālo prasmju attīstību multikulturālā vidē.

Vācijas pedagogi kopā ar skolēniem bija sagatavojuši piesātinātu programmu, kurā bija paredzētas dažādas izglītojošas un sportiskas aktivitātes un arī kultūrvēsturisko vietu apmeklējums. Mūsu skolēniem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, veikt miniprojektus un iesaistīties diskusijās vācu valodā, kas nenoliedzami pilnveidoja valodas prasmes. Ļoti spilgti skolēnu atmiņā palikuši iespaidi iepazīstot Gētes un Šillera dzīvi un daiļradi Leipcigas un Veinmāras muzejos.

Vācu valodas intensīvs lietojums neformālās situācijās skolēnu viesģimenēs un skolā, stāstot par Latviju, Rīgu un savu skolu, ļāva apzināties savas jau esošās vācu valodas prasmes, kā arī motivēs skolēnus to pilnveidot arī nākotnē.

Nedēļas laikā tika iegūti jauna pieredze un draugi, tāpēc šķiroties daudziem acīs bija asaras. Esam apņēmības pilni turpināt iesākto sadarbību, un jau rudenī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzņems Leipcigas sporta skolas skolēnus.

Paldies ģimnāzijas direktorei Svetlanai Semenko par sadarbības izveidošanu, svešvalodu skolotājām Gaļinai Bespečanskai, Tamarai Hohlovai, Irinai Maļinovskai par projekta sagatavošanu un īstenošanu!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06