Projekti

Par projektu

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija piedalās projektā „The Miracle of Reading”, kas tiek organizēts Nordplus Junior 2015 programmas ietvaros.


Projektā piedalās skolotāji un skolēni , kā arī skolēnu vecāki, no četrām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Islandes.


Projekta nosaukums jau runā pats par sevi - „The Miracle of Reading” („Lasīšanas brīnums”). Projekta mērķis ir veicināt bērnu lasītprasmi dzimtajā valodā un svešvalodās.

Lasīšana ir:

  • logs, caur kuru lūkojoties, bērni ierauga un iepazīst paši sevi;
  • universāls līdzeklis, kas attīsta bērnu izziņu un runas spējas;
  • nepieciešamās pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai bērni apgūtu visus mācību priekšmetus skolā;
  • tikumiskās audzināšanas un estētisko jūtu veidošanas līdzeklis.

Projekta ietvaros skolēni ne tikai lasa, bet piedalās dažādos pasākumos (vēstuļu rakstīšana, uzstāšanās konferencēs, viktorīnas, teatrāli mini uzvedumi, bibliotēkas apmeklēšana u.c.).

Projekta norises plāns:

Augusts – organizatoriskie pasākumi (skolotāju darba grupu veidošana, projekta pasākumu plānošana, konferenču vadīšana skaipā).

Septembris – darba sākums. Skolēnu grupu organizēšana dalībai projektā, lasāmvielas atlase, sadarbība ar projekta partneriem, konferenču vadīšana skaipā, lai dalītos padarītā darba pieredzē (kādas grāmatas tika izvēlētas lasīšanai, kas tā bija par literatūru, kāpēc tā ieinteresēja).

Oktobris – projekta dalībnieki pabeidz grāmatu lasīšanu. Izlasīto grāmatu prezentācija (zīmējumi, īss satura izklāsts, iegūtās pamatzināšanas un atziņas, galvenā doma, problēmas utt.), darba analīze un rekomendācijas, kāpēc tieši šīs grāmatas būs interesantas lasīšanai arī citiem. Notiek aktīvs grupu darbs.

Ieplānots divu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju.