Projekti

Skolotāju brauciens uz Goteborgu

No 16. līdz 20. novembrim divas skolotājas (Olga Krukovska un Nataļja Osipova) aizbrauca vizītē uz būrvīgu vietu Zviedrijā – Goteborgas pilsētu. Mūsu kolēģes uzzināja ļoti daudz interesantus  un pārsteidzošus faktu. Skolotājas apmeklēja visnozīmīgākās vietas pilsētas centrā un piedalījās dāžās stundās (mājturību, angļu valodu un ķīmiju), kā arī viņiem bija lieliskā iespēja piedaļities apbrīnojamā sanāksmē ar skolotājiem, psihologiem, skolēniem un viņu vecākiem (Ģimenes apbalsts), kurā pieredzes apmaiņas un panākumu analīzes procesā tika risinātas skolēnu un viņu ģimenes problēmas.