Skolēnu apmaiņas projekts „Es mācos Eiropas valodas” (Rīga, Latvija – Visbādene, Vācija)

Laika posmā no 25.marta līdz 3. aprīlim, jau divpadsmito gadu pēc kārtas Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzņēma skolēnu grupu no Vācijas Helene-Lange-Schule. Šī bija Vācijas partnerskolas skolēnu atbildes vizīte mūsu skolēnu vizītei Vācijā šī mācību gada decembrī.

Seši vecāko klašu skolēni: Milana Šaplavska, Kirils Juničs, Arsenijs Volkovs – 10.a kl., Pamela Stepiņa – 11.a kl., Evija Ivonna Jansone – 11.c kl., Vladislava Bondare – 11.c kl., desmit dienas mācījās sadarbības skolā un pilnveidoja savas vācu valodas prasmes. Paralēli mācībām skolā mūsējiem bija iespēja apmeklēt V.Gētes dzimto pilsētu Frankfurti, iepazīt Vācijas vēsturi, kultūru un tradīcijas no cita skatu punkta. Skolēni piedalījās skolas organizētajās debatēs vācu valodā “Eiropa. Problēmas un nākotne”, kurā aizstāvēja savu viedokli par esošo politisko situāciju Eiropā un demonstrēja erudīciju un informētību par Eiropā notiekošajiem procesiem.

Organizējot savu mācību darbu un dalību mācību ekskursijās, skolēni guva unikālu sadarbības pieredzi multikulturālā vidē, uzlaboja savas saskarsmes un sociālās prasmes.

Arī mēs devām iespēju Helene-Lange-Schule skolēniem piedalīties mācību stundās. Organizētajās mācību ekskursijās skolēni iepazinās ar Latvijas vēsturi, Rīgu un rīdzinieku ikdienu. Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju pabūt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurā aplūkojami gan mūsdienu, gan arī iepriekšējo gadsimtu Latvijas mākslinieku darbi. Ciemiņus patīkami pārsteidza arī pašas ēkas arhitektūra un krāšņums. Skolēni ar lielu interesi atklāja šokolādes gatavošanas noslēpumus AS “Laima” šokolādes muzejā. Viņi iepazinās ar saldumu tapšanas stāstu, kā arī aktīvi darbojās piemiņas suvenīru izgatavošanā, kuru katrs aizvedīs sev līdzi uz mājam Vācijā. Šo un arī projekta citu aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu nodrošināja vācu valodas skolotājas Tamāra Hohlova un Gaļina Bespečanska.

Kā atzinuši paši skolēni, ieguvumu no starptautiskā sadarbības projekta ir daudz. Skolēni attīstījuši sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veidojot atbildības sajūtu un prasmi strādāt komandā. Viennozīmīgi uzlabojušās skolēnu vācu valodas prasmes, zināšanas par partnervalstu kultūru, mākslu, tradīcijām un sadzīvi, kā arī iegūti jauni draugi.

Projekts nebūtu iespējams bez kolēģu un skolēnu vecāku atbalsta, tāpēc liels PALDIES visiem par sadarbību, vērtīgiem padomiem un ieinteresētību projekta īstenošanā!

Sagatavoja L.Juhņevska

 • 20170328_120156
 • 20170328_120854
 • 20170328_121541
 • 20170328_122239
 • 20170328_134103
 • 20170329_091539
 • 20170329_154651
 • 20170331_090916
 • 20170331_163035
 • 20170331_163137
 • 20170401_123536
 • 20170401_123915
 • 20170401_125208
 • 20170401_125340

Wiesbaden

Skolēnu apmaiņas projekts „Es mācos Eiropas valodas” (Rīga, Latvija – Visbādene, Vācija)

Skolotāji: T.Hohlova, G.Bailo

Projekts ar Vācijas Helene-Lange-Schule ir ilggadējās sadarbības turpinājums. 2011. gada 21.04.– 06.05. tika organizēta Helene-Lange-Schule (Visbādene, Vācija) skolēnu uzņemšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Skolēni apmeklēja mācību nodarbības, piedalījās semināros, debatēs un iesaistījās kultūras pasākumos. 7 vācu skolēni dzīvoja ģimenēs un apguva ģimeņu tradīcijas, apmeklēja mācību stundas kopā ar saviem vienaudžiem un dalījās pieredzē par Vācijas tradīcijām. Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties plašā kultūras programmā. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēni sagatavoja un vadīja bilingvālo (angļu un vācu valodā) ekskursiju pa Rīgas centru, projekta dalībnieki apmeklēja muzejus, organizēja latviešu valodas un vācu valodas meistarklases.
2011. gada 27. jūnijā mūsu skolēni ir devušies braucienā uz Visbadeni, Vāciju, lai īstenotu projekta otrās sesijas uzdevumus. Skolēni dzīvoja vācu ģimenēs un iepazinās ar Vācijas kultūru un tradīcijām. Skolēni apmeklēja mācību stundas un vācu valodas kursus Helene-Lange skolā. Projekta laikā skolēni iesaistījās daudzveidīgos izglītojošos pasākumos: intervēja Visbādenes iedzīvotājus un uzņemošo ģimeņu locekļus, apmeklēja vācu valodas kursus, stāstīja par savu valsti.
Projekta dalībnieki piedalījās ekskursijās pa Visbādeni, Mainci, Frankfurti, bijuši ekskursijā Frankfurtes lidostā, piedalījās pašvaldības svētku norisē un pasākumos, airēšanas sporta svētkos, ikgadējā pilsētas svētku ballē. Projekta dalībnieki veidoja prezentācijas par savu dzimto valsti, stāstīja par nacionālajiem ēdieniem, interesantām tūrisma vietām, organizēja Latvijas tradīciju vakaru.
Projekts ir ļoti svarīgs skolēnu sociālo prasmju attīstībai un motivēšanai apgūt vācu un angļu valodu. Sadarbība ar Visbādenes skolu ir veidojusies vairāku gadu laikā un palīdz popularizēt Latviju un tās kultūru Vācijā. Skolēni ir attīstījuši angļu un vācu valodas prasmes. Skolēni ir atzinuši, ka projekts veicināja viņu interesi par Vācijas kultūru un vācu valodu, 4 skolēni ir nolēmuši jaunajā mācību gadā sākt padziļināti apgūt vācu valodu. Projekta dalībnieki ir iepazinušies ar Vācijas izglītības sistēmu, apmeklēja mācību stundas, kas paplašināja redzesloku un sniedza jaunas zināšanas par izglītības iespējām.

Sagatavoja V.Skripačova