Olimpiāde latviešu valodā

 Apsveicam!!!
7.b klases skolnieci Terēzi Saprikinu,
kura Latviešu valodas (mazākumtautību programmu)
30.valsts olimpiādē izturējusi I kārtu un
ir uzaicināta uz II kārtu 10.janvārī.