Topošā (2020./2021. mācību gada) pirmklasnieka vecākiem

Cienījamie vecāki!

Ja Jūs esat topošā (2020./2021. mācību gada) pirmklasnieka vecāki, saskaņā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 2019. gada 1.marta noteikumiem Nr. GZO-19-3-nts “Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība bērnu uzņemšanai 1. klasē” un sakarā ar COVID-19 infekcijas uzliesmojumu un valstī izsludināto ārkārtas situāciju, bērnu reģistrācija Ģimnāzijā notiek elektroniski.

Lai pieteiktu bērnu elektroniski, vienam no vecākiem (aizbildnim) nepieciešams nosūtīt uz Ģimnāzijas e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

1. aizpildītu iesnieguma formu (https://ej.uz/iesniegumsuz1klasi) parakstīto ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

3. vecāka pases kopiju.

* Vēstules tēmā norādīt “Bērna reģistrācija 1.klasei”
Šeit ir pieejama informācija par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu https://mana.latvija.lv/ka-parakstit-dokumentu-ar-drosu-elektronisko-parakstu/ 

* Ja Jums nav iespējas izveidot drošu elektronisko parakstu, visus augstākminētos dokumentus nepieciešams nosūtīt elektroniski uz Ģimnāzijas e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un aploksnē nodot skolas dežurantam izdrukātā veidā, parakstītus.

 

Iesnieguma paraugs: https://ej.uz/iesniegumsuz1klasi

 

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJAS IZGLĪTOJAMO

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10., 11., 12. KLASĒ

 


Iestājpārbaudījums:

  • Pieteikties iestājpārbaudījumam sākot no 2020.gada 27. aprīļa līdz 8. maijam elektroniski;
  • 2020. gada 9. maijā 10:00 notiks iestājpārbaudījuma tests matemātikā visās programmās.

Atvērto durvju diena vecākiem un skolēniem: 2020. gada 4. aprīlī plkst. 10:00. (ATCELTS sakarā ar ārkārtējo situāciju)

 

Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek
2020. gada 16. - 17. jūnijam plkst. 9.00 - 14.00.

Tiek pieņemti 10.klasē tikai tie skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu.