Rīgas pašvaldības balva “Zelta pildspalva”

Lubova Volkova

9.oktobrī Melngalvju namā Rīgas Dome pasniedza augsto apbalvojumu - ZELTA PILDSPALVU labākajiem Rīgas skolotājiem. Esam lepni un priecīgi, ka katru gadu šo balvu iegūst kāds no mūsu ģimnāzijas skolotājiem! Šogad Zelta pildspalvas laureātiem pievienojusies bioloģijas  skolotāja Ļubova Volkova. Sirsnīgi sveicam un lepojamies! (skatīt video sižetu)

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 2 kv.m., 2 (divi) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 5.75 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi: 

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 07. maijam, plkst. 14, Rīgā, Ruses lielā, 22, 148. kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tel. 67405977, Svetlana Skripačova, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

Apsveicam skolas hokeja komandu!

Mūsu skolas komanda ieguva godalgotu 3. vietu Rīgas skolu čempionātā hokejā.

Iļja Isajevs, Mihails Drobotovs, Deniss Aņičenkovs, Dominiks Marcinkēvičs, Ņikita Nikolājevs, Maksims Torskis, Aleksandrs Sverdlovs, Jurijs Drobotovs, Patriks Marcinkēvičs, Daniils Abramsons, Ernests Tomass, Fjodors Jerofejevs.

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 1kv.m., 1 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto dzērienu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgiem dzērieniem.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 28,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1 punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.14, Rīgā, Ruses ielā,22, 148.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tel.67405977, 29828909, Svetlana Skripačova, direktora vietniece saimnieciskos jautājumos


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

Kalnciema kvartāla maketa atklāšana

RZĢ Skolas muzejā 30.janvārī mājīgā gaisotnē notika Pārdaugavas pērles Kalnciema kvartāla maketa atklāšana. Celtniecības koledža studenti dalījās savā pieredzē ar maketa tapšanas radošo procesu. Pasākumā piedalījās Kalnciema kvartāla arhitekts Jānis Pelsis, kurš pastāstīja, kā radās ideja restaurēt koka mājas, ar kādām grūtībām saskārās restaurācijas laikā un kuras ēkas nedaudz pārbūvētas. Una Meiberga, Kalnciema kvartāla kultūras programmas vadītāja, aicināja apmeklēt dažādus pasākumus un iepazīties ar koka māju restaurācijas vēsturi audio ekskursijā.

 

  • DSCN6260
  • DSCN6264
  • DSCN6265
  • DSCN6269
  • DSCN6272
  • DSCN6278
  • DSCN6281
  • DSCN6284