Глобальное образование в Рижской гимназии "Золитуде"

Esam gandarīti, ka arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija izturējusi 123 skolu konkurenci un ir viena no 21 Latvijas skolām, kas iekļauta IAC atbalstītajā projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Projekta galvenā ideja –īstenot skolās globālo izglītību. Tā ir iespēja attīstīt skolēnu inovatīvo domāšanu, tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkoties.

IAC projektu īsteno sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs – Līdsas Attīstības izglītības centru no Apvienotās Karalistes, Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā. Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros.

No 21. līdz 23. novembrim Siguldā notika projekta ievadseminārs, uz kuru pulcējās uzaicinātās skolas. Mūsu skolu pārstāvēja sociālo zinību skolotāja Marija Škutāne, vēstures skolotāja Jeļena Ščerbiča, ģeogrāfijas skolotājs Jevgēņija Mironova un direktores vietniece Liene Juhņevska. Darbs bija ļoti intensīvs, un bija mazliet neierasti, ka vēl astoņos vakarā turpinājās aktīvs darbs grupās. Esam gandarītas  par iegūto metodisko materiālu klāstu, kuru jau esam izmantojušas darbā ar skolēniem.

 

Мир в нашем классе

To, ka pasaule ienāk klasē, izjūt ikviena mācību priekšmeta skolotājs ikvienā skolā – arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Lai palīdzētu skolēnam gūt zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešama, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkotos, ģimnāzijas ģeogrāfijas, vēstures un sociālo zinību skolotājas J.Mironova, J.Ščerbiča, M.Škutāne un direktores vietniece L.Juhņevska aktīvi iesaistījušās IAC atbalstītā projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Сбор макулатуры продолжается!

KĀ DZĪVOT LABĀK LABĀKĀ PASAULĒ!

Veselus 5 mēnešus, sadarbībā ar skolas bibliotēku, ļoti čakli esam vākuši makulatūru. Makulatūras vākšanā piedalījās ļoti daudzi skolēni, kā arī viņu vecāki un arī vecvecāki. Visaktīvākie šoreiz bijuši 7.a, 6.a un 7.c klases skolēni. Savākti vairāk nekā 1300 kg! Tā ietaupīti 14400 kwh elektroenerģijas, 11520 kg ūdens, 3600 kg koksnes. No tās varēs iegūt 1681 kg jauna papīra.

"Социальная справедливость"

Visu 2013./2014. mācību gadu ģimnāzijas sociālo zinātņu skolotāji: J.Ščerbiča, J.Mironova, M.Škutāne un direktores vietniece L.Juhņevska pilnveidoja savu profesionālo meistarību projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kuru  īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā.

Kopš 2013.gada rudens, skolotāji, aprobējuši projekta materiālus vairāk 30 mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, kā arī piedalījušies projekta skolu reģionālajos semināros, lai grupās, individuāli un praktiski iegūtu pamatzināšanas globālās izglītības saturā un metodikā.

Projekta ietvaros 16.aprīlī ģimnāzijā uzņēmām viesus – projekta vadības komandu, lai dalītos pieredzē.  Skolotājas Jevgenija Mironova un Marija Škutāne vadīja apvienotu sociālo zinību un ģeogrāfijas stundu 8.klasei „Sociālais taisnīgums: nauda”. (lasīt vairāk)

 • 02_Gl (1)
 • 02_Gl (2)
 • 03
 • DSCN7686
 • DSCN7687
 • DSCN7688
 • DSCN7689
 • DSCN7690
 • DSCN7691
 • DSCN7692
 • DSCN7693
 • DSCN7694
 • DSCN7695
 • DSCN7696
 • DSCN7697
 • DSCN7698

16.oktobris - Starptautiskā pārtikas diena

Šo dienu atzīmē, lai pievērstu uzmanību nopietnai problēmai - badam, kas pastāv vairākās pasaules valstīs.

Ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās no 12. līdz 16.oktobrīm skolotājas J.Mironova un J.Ofmane rosināja 6.,7.,8.kl. skolēnus aizdomāties, no kurām valstīm tiek ievesti produkti, kas ikdienā ir uz mūsu galda. Skolēni apzinājās iespējas taupīt produktus un resursus, kas nepieciešami, lai tos piegādātu Latvijai.

Pasaulē ik gadu atkritumos tiek izmesta trešdaļa saražotās pārtikas. Brīžos, kad nevari izlemt ko pirkt nākamo, atceries, ka citiem šādas izvēles, iespējams, nekad nav bijis un nebūs!