Pirmā tikšanās Grieķijā

7.02.-13.02.2016. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus+ KA2 projektā „Media, social networks and ICT: opportunities for learning” Velo High School Grieķijā.

Ģimnāziju braucienā pārstāvēja 10.a klases skolēni Jana Komļeva, Marija Gelažauskaite, Daniela Aleksandra Ļebedeva, Arturs Bernatovičs, skolotāji Ludmila Romanova, Jevgeņija Mironova. Projektā iesaistītas skolas no Spānijas, Polijas, Turcijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas, ar mērķi pilnveidot prasmes droši un atbildīgi lietot medijus.
Skolēnu īstermiņa apmaiņas aktivitātēs Grieķijas partnerskolā piedalījās vairāk nekā 40 skolēnu un skolotāju no projektā iesaistītajām valstīm. Jau no ierašanās pirmās dienas visi kļuva par tuviem draugiem, kas ļoti palīdzēja būt radošiem un atvērtiem, visas nedēļas garumā veicot dažādus projekta uzdevumus.

Velo High School atrodas nelielā pilsētiņā Velo, kas ir nepilnu trīs stundu braucienā no Atēnām. Skolā, kas stipri atšķīrās no mūsu skolēnu priekšstatiem par skolu, mācās ap 500 skolēnu 14-18 gadiem. Katru starpbrīdi skolēni pastaigājas skolas pagalmā, un pilnīgi visiem skolēniem stundas beidzas jau 14.00.

Grieķijas jaunieši, tāpat kā jaunieši Latvijā un citās projekta valstīs, daudz izmanto interneta resursus dažāda satura informācijas iegūšanai un saziņai sociālajos tīklos, kā arī dažādus medijus. Piecās spraigās un dažādu aktivitāšu bagātas dienās, skolēni veica jau mājās iesāktās skolēnu un skolotāju aptaujas apkopojumu par populārākajiem medijiem jauniešu un pedagogu vidū dažādās valstīs. Daudz laika tika veltīts, lai izveidotu “noteikumu gidu” interneta drošai un atbildīgai lietošanai. Daži guva pirmo pieredzi intervijas sniegšanā vietējai TV, lai pastāstītu par savu valsti un jauniešu paradumiem interneta vidē.

Paldies grieķu kolēģiem par iespēju skolēniem apmeklēt arī Atēnas, kuras uzskata par demokrātijas un filozofijas šūpuli. Skolēniem tika dota iespēja aplūkot Akropoles vēsturiskās liecības, kuras līdz šim skolēni bija skatījuši tikai mācību grāmatās.

Mājinieku sirsnība un atvērtība radīja ģimeniskuma un kopības sajūtu, īpaši neaizmirstams bija tautas deju vakars ar atšķirīgām melodijām un sarunām par katras tautas kultūras vērtībām, kā arī bagātīga nacionālo ēdienu degustācija skolas pagalmā, kuru bija sarūpējuši grieķu skolēnu vecāki.
Nākamā tikšanās paredzēta Polijā Zespol Szkol w Lekawicy, kurai nopietni gatavojamies, jo jāveic nopietns mājas darbs par medijiem - ziņu saturs un to interpretācija dažādos avotos.


Direktores vietniece Liene Juhņevska

 • 20160208_085022
 • IMG-20160314-WA0005
 • IMG-20160314-WA0006
 • IMG-20160314-WA0008
 • IMG-20160314-WA0011
 • a8a21582
 • aba6a9e2
 • ad10876f2
 • adaff4a8
 • ae12574d2
 • aebf3668
 • b0c24528
 • b210b5a18
 • b3fdc688
 • bc107d0fc
 • be126547c
 • bee30aec