Sadarbības projekts “Sports un valoda vieno!”

No 23.līdz 29. septembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzija starptautiskā projekta “Sports un valoda vieno ”ietvaros uzņēma desmit Leipcigas sporta skolas skolēnus un trīs pedagogus. Projekta mērķis – radīt apstākļus dinamiskai vācu valodas apguvei un pilnveidei, rosināt ieverot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, sekmēt skolēnu sociālo prasmju attīstību multikulturālā vidē.

 

Starptautiskā projekta Nordplus "Healthy life is fun" noslēdzošā konference

Starptautiskā projekta Nordplus "Healthy Life is Fun" piedalijās skolas no 5 dalībvalstīm - Lietuvas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Latvijas. Projekts noritēja 2 mācību gados (2016./2018.), kur piedalās pedagogi no pirmsskolu un sākumskolu mācību iestādēm.

11 aprīlī 2018 gadā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika pieredzes apmaiņas un rezultātu konstatēšanas konference. Katras valsts skolotājs uzstājās ar runu, kurā izteica savu viedokli par projekta rezultātiem un panākumiem. Tika akceptēta doma, ka, ja skolotājs atrodas citā, viņam neierastā vidē, redz dažādus darba stilus, apgūst jaunas metodes un paņēmienus, tā ir lieliskā profesionālo kompetenču izaugsmes iespēja. Kā galvenie rezultāti tika minēti:

  • skolotāju pieredzes apmaiņa par iespējām skolās pilnveidot un pielāgot vides apstākļus tā, lai skolēni varētu mācīties veselīgam dzīves veidam;
  • tā noorganizēts mācību darbs, kā skolēni tiktu iesaistīti dažādās izzinošās aktivitātēs;
  • salīdzināt dažādu valsts biežāk izmantotas metodes un darba paņēmienus un mēģināt tos īstenot savās skolās.

Katrs konferences dalībnieks atzinās, ka dalība projektā bija ļoti produktīva un vērtīga, jo katrs ieguva sev kaut ko jaunu un lietderīgu.

Autore: angļu valodas skolotāja un projekta dalībniece Nataļja Moisejuka

Par projektu

Starptautiskā projekta Nordpluss nosaukums ir: "Helthy life is fun".

Šajā projektā piedalās skolas 5 dalībvalstīm - no Lietuvas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Latvijas. Projekts paredzēts 2 mācību gadiem (2016./2018.). Projektā piedalās tikai pedagogi no pirmsskolu un sākumskolu mācību iestādēm. Mūsu skolu un valsti pārstāv: Nataļja Stupele, Kristīne Dombrovska, Jeļena Martjanova, Natālija Jakovele. Tas ir otrais projekts, kurā iesaistīti sākumskolas skolotāji un skolēni, kuri ar prieku un nepacietību gaida jaunas aktivitātes.

Pirmā tikšanās norisinājās Lietuvā, Šauļos (2016.gada oktobrī). Lietuvā tika risināti organizatoriskie jautājumi. Valstis dalībnieces kopā izstrādāja aktivitātes, kas būtu interesantas jaunāka vecuma bērniem projekta ietvaros. Tēma „Veselīgs dzīvesveids”, mūsuprāt, ir ļoti aktuāla un svarīga, it īpaši mazajiem bērniem, jo šajā vecumā var vieglāk pierunāt bērnus dzīvot veselīgi, nodarboties ar sportu un mudināt atteikties no kaitīgiem ieradumiem.

Dažas no mūsu aktivitātēm:
• Izveidot projekta logo.
• Organizēt izstādi „Rokdarbi no augļiem un dārzeņiem”.
• Piedāvāt bērniem izveidot anketas par dārzeņiem un to nozīmi dzīvē (cik bieži lieto uzturā, kādi dārzeņi garšo).
• Pagatavot veselīgus kokteiļus no dārzeņiem.
• Pavasarī iestādīt sakņu dārzu uz palodzes.
• Vairāk laika pavadīt ārā, spēlējot nacionālās spēles.

Tad apmeklējām Lietuvas mūzikas skolu, iepazināmies ar Lietuvas izglītības sistēmu. Vērojām dabaszinību stundas svaigā gaisā. Tika organizēta ekskursija uz dabas rezervātu. Skolēniem stāstīja par purvu, par to, kas aug un dzīvo purvā. Skolotāji arī uzzināja daudz jauna un ieguva jaunu pieredzi.

Katras valsts skolotāji novadīja stundas Lietuvas skolēniem. Mēs spēlējām tautas rotaļas un dejojām ar bērniem tautas dejas. Bērni bija sajūsmā un saprata visu bez vārdiem.
Ja skolotājs atrodas citā, neierastā vidē, redz dažādus darba stilus, jaunas metodes un paņēmienus, tā ir lieliska izaugsmes iespēja. Tas ir kā svaiga gaisa malks. Uzreiz radās jaunas idejas un vēlme strādāt citādi, strādāt mūsdienīgi un radoši.

Projekta vāditāja Nataļja Stupele