Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Apsveicam konkursa laureātu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konkurss – reklāmas projekts Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 jaunās aplikācijas popularizēšanai.

3.vieta - Aleks Pomerancs (9.a klase)

Izsakām pateicību Irēnai Kravalei par sagatavošanu konkursam!

Baloni