Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Panākumi olimpiādēs 2021./2022.mācību gadā

Apsveicam Rīgas pilsētas un Pierīgas latviešu valodas 38.olimpiādes 2.posma uzvarētājus!

BalvaAntons Zaicevs, 8.kl. 2.vieta

Aleksandra Kirilova, 7.kl. 3.vieta

Kipras Masanauskas, 8.kl. 3.vieta

Jekaterina Golubeva, 8.kl. Atzinība

Karīna Prikule, 7.kl. Atzinība

Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām
Jolantai Ķikutei, Jeļenai Muravskai, Viktorijai Vorobjovai
par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!