Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Sveicam olimpiādes uzvarētājus!

Apsveicam Rīgas valstspilsētas bioloģijas 44.olimpiādes 2.kārtas 9.- 12. klašu uzvarētājus:


 Vera Šavlovska 9.klase – 2.vieta

Romans Dumešs  9.klase – 3.vieta

Stefans Saprikins  12.klase – 3.vieta

Viktorija Prikule  9.klase – atzinība

Milāna Krafte  10.klase – atzinība

Filips Maksjura  10.klase – atzinība

Anastasija Mironova  10.klase – atzinība

Vladislavs Ņikiforovs  11.klase – atzinība


Pateicība bioloģijas pedagogam - Ļubovai Volkovai 

 Pateicamies par izcilajiem rezultātiem!