Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas kolektīvs

Skolas ēka

Panākumi bioloģijas olimpiādē

Apsveicam Rīgas valstspilsētas bioloģijas  45. olimpiādes 2. posma 9. - 12. klašu uzvarētājus!

2.vieta 3.vieta atzinība

Antons Kovaļovs 9.klase

Romans Dumešs 10.klase

Milāna  Krafte 11.klase

Vladislavs Ņikiforovs 12.klase

Linda Balašova 9.klase

Marina  Teļukeviča 11.klase 

Margarita Suhoparova 12.klase

Poļina Sergejeva 12.klase

Poļina Ņikitina 9.klase

Jekaterina Golubeva 9.klase

Elīna Savčuka 9.klase

Viktorija Prikule 10.klase

  Pateicamies skolotājai Ļubovai Volkovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei! Lepojamies ar panākumiem!